ANBI

Hivos is een ANBI instelling. Omdat Hivos bij de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI instelling kunnen schenkingen geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Lees meer over het belastingvoordeel op de site van de belastingdienst.

Officiële naam 

Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-Samenwerking)
Bij het publiek bekende naam: Hivos
KVK nummer: 41198677 Den Haag
RSIN nummer: 002868933
BTW nummer: NL002868933B02

Contactgegevens

Bezoekadres:
Raamweg 16
2596 HL Den Haag
Nederland

Postadres:
Postbus 85565
2508 CG Den Haag
Netherlands

Telefoon: 070 – 376 55 00

KVK nummer: 41198677 Den Haag
RSIN nummer: 0028.68.933
BTW nummer: NL002868933B02

Doelstelling 

Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Samen met lokale maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden wil Hivos een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Daarin hebben burgers – vrouwen en mannen – gelijke toegang tot middelen en kansen voor ontwikkeling. Lees meer over Hivos.

Strategisch Plan

Hivos heeft koers gekozen voor innovatieve oplossingen om sociale verandering te bewerkstelligen. Een innovatieve aanpak moet ‘staat’ en ‘straat’ dichter bij elkaar brengen. Lees meer in het Strategisch Plan.

Bestuur en transparantie 

Transparantie en openheid staan bij Hivos hoog in het vaandel. Dit blijkt uit de bestuurlijke structuur, waarin bevoegdheden helder zijn afgebakend en een duidelijke scheiding bestaat tussen toezicht, bestuur en uitvoering.

Actueel verslag en resultaten 

Voorlopige financiële gegevens van de Hivos jaarrekening over het boekjaar 2017

Om te voldoen aan statutaire voorzieningen en wettelijke belastingregelgeving, is Hivos verplicht haar Jaarverslag binnen zes maanden na het einde van het fiscale jaar te publiceren. De regelgeving van het Centraal Bureau Fondsenwerving vereist dat alle gepubliceerde financiële opgaven door accountants worden gecontroleerd.

Aangezien de audit van onze opgaven over 2017 nog niet is afgerond, heeft Hivos ervoor gekozen de voorlopige financiële gegevens van de concept jaarrekening, evenals de toelichtingen op de jaarrekening te publiceren.

We zijn momenteel in de afrondende fase van de audit. Als deze is afgerond en goedgekeurd zal Hivos de volledige versie van de jaarrekeningen samen met het Jaarverslag 2017 publiceren. De vertraging is veroorzaakt door een verandering in de registratie van onze cijfers.

Informatie over onze activiteiten en programma’s in 2017 is te vinden in het document “Hivos 2017 Highlights.” Samen met onze partners en donoren hebben we vele succesvolle projecten uitgevoerd en samen blijven wij veelbelovende initiatieven, die innovatieve oplossingen voor de toekomst kunnen bieden, steunen en ontwikkelen.