ANBI

Hivos is een ANBI instelling. Omdat Hivos bij de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI instelling kunnen schenkingen geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Lees meer over het belastingvoordeel op de site van de belastingdienst.

Officiële naam 
Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-Samenwerking)
Bij het publiek bekende naam: Hivos
KVK nummer: 41198677 Den Haag
RSIN nummer: 0028.68.933
BTW nummer: NL002868933B02

Contactgegevens 
Onze adres en contactgegevens

Doelstelling 
Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Samen met lokale maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden wil Hivos een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Daarin hebben burgers – vrouwen en mannen – gelijke toegang tot middelen en kansen voor ontwikkeling. Lees meer over Hivos.

Beleidsplan 
Hivos heeft koers gekozen voor innovatieve oplossingen om sociale verandering te bewerkstelligen. Een innovatieve aanpak moet ‘staat’ en ‘straat’ dichter bij elkaar brengen. Lees meer in het verslag van de directie van Hivos in het jaarverslag van 2015. Voor de periode 2011 – 2015 is het beleidsplan verbonden aan de MFS aanvraag Hivos People Unlimited 4.1. Op basis van de aangevraagde subsidie zal de Hivos Alliantie met vier samenhangende programma’s een resultaatgerichte en duurzame bijdrage leveren aan de opbouw en versterking van het maatschappelijk middenveld in het zuiden als bouwsteen voor structurele armoedevermindering. Dit is terug te lezen in de  Managementsamenvatting van de Hivos Alliantie 2015. Voor verdere informatie, zie ons Businessplan 2011-2015

Bestuur en transparantie 
Transparantie en openheid staan bij Hivos hoog in het vaandel. Dit blijkt uit de bestuurlijke structuur, waarin bevoegdheden helder zijn afgebakend en een duidelijke scheiding bestaat tussen toezicht, bestuur en uitvoering, zoals beschreven in ons jaarverslag.

Actueel verslag en resultaten 
Op onze website en in de digitale nieuwsbrief staat het laatste nieuws over ons werk. In ons jaarverslag onder meer:
– een overzicht van de uitgeoefende activiteiten
– de balans en de staat van baten en lasten
– de resultatenrekening met een overzicht van de voorgenomen bestedingen
Hivos jaarrekening.