Beeld2

Wij zijn Hivos

Wij zijn Hivos, een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzetten wij ons tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Alleen tegenwicht bieden is niet genoeg. Wij streven naar structurele verandering. Daarom werken wij samen met innovatieve bedrijven, burgers en hun organisaties. Met hen delen wij een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen open staan voor iedereen.

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op vrijheid en een waardig leven. Je mag zijn wie je bent: vrouw, man, homo, hetero of iets daartussenin. Je mag bovendien vinden wat je vindt en zeggen wat je wil; om overheden uit te dagen en meningen op te schudden. Jouw vrijheid houdt pas op waar die van een ander begint. En natuurlijk waar de aarde grenzen stelt. De uitputting van natuurlijke hulpbronnen, het verdwijnen van biodiversiteit en de verandering van het klimaat hebben nu al grote gevolgen voor de meest kwetsbare mensen. Zij, en volgende generaties, hebben recht op een écht duurzame wereld.

De problemen die Hivos het hoofd wil bieden zijn complex en kunnen snel veranderen. Tegen de achtergrond van structurele armoede, klimaatverandering en repressie, zien we economische crises, stijgende voedselprijzen en groeiende ongelijkheid. Simpele of snelle oplossingen zijn er niet. Om échte verandering in gang te zetten, zijn slimme nieuwe inzichten steeds weer nodig. Lef, creativiteit en kennis zijn vereist voor wie werkt aan een groene en open wereld.

Wij werken samen met uiteenlopende partners in vier werelddelen. Dat kunnen kunstenaars, advocaten of hackers zijn, maar ook overheden, energiebedrijven of kennisinstellingen. Wij ontwikkelen en ondersteunen projecten die zeer grootschalig en langdurig kunnen zijn, maar ook klein en experimenteel. Een boerencoöperatie of een broedplaats voor internetondernemers bijvoorbeeld. Maar ook een campagne tegen corruptie, een partnerschap met een koffiehandelaar of een veilig onderkomen voor een homoactivist. Wat onze partners met elkaar verbindt, is dat zij op innovatieve wijze streven naar sociale verandering. En dat streven zien wij overal ter wereld terug.

Een open samenleving garandeert vrijheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen en homo’s dezelfde rechten als hetero’s. Er is ruimte voor ieder mens en elke mening. Zo’n samenleving is alleen mogelijk als journalisten en kunstenaars hun vak ongehinderd kunnen uitoefenen en de overheid transparant is. De macht moet kunnen worden uitgedaagd en gecontroleerd. Met slimme en gewaagde projecten stelt Hivos mensen in staat om dat te doen. Want een open samenleving heeft actieve burgers nodig: wie niet opkomt voor zijn rechten, zal ze ook niet krijgen.

Een groene samenleving gaat over mensen. Want als onze energie- en voedselvoorziening echt duurzaam zouden zijn, waren wij niet alleen zuinig op onze aarde, maar zouden wij alles wat zij te bieden heeft ook eerlijker verdelen. In de groene economie die Hivos nastreeft, wordt energie daarom veelal door mensen zelf geproduceerd, hebben kleine boeren toegang tot grote markten, dragen niet alleen de armsten de lasten van klimaatverandering en wordt zuinig omgesprongen met plant- en diersoorten waarvan het economisch nut  niet direct vaststaat. Een groene economie is een eerlijke economie, zonder uiterste houdbaarheidsdatum.

Wil je ook bijdragen aan een meer vrije, eerlijke en duurzame wereld?

Doneer nu

 

Hivos is beneficiënt van de

Nationale Postcode Loterij

Lees hier meer informatie over de samenwerking van de Postcodeloterij en Hivos