Hivos- People Unlimited website

Nationale Postcode Loterij

Header image

De Nationale Postcode Loterij ondersteunt een grote verscheidenheid van organisaties die ieder op hun eigen manier bijdragen aan een groene, rechtvaardige wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. Van de opbrengst bij de loterij is tenminste 40 procent bestemd voor het goede doel.

Jaarlijkse bijdrage

Ieder jaar maakt de Postcode Loterij bekend welk bedrag dankzij de 3 miljoen deelnemers bijeen is gebracht voor goede doelen in Nederland. In 2021 werd ruim 331,9 miljoen euro opgehaald voor goede doelen.

Sinds 2007 steunt de Nationale Postcode Loterij het werk van Hivos. In 2012 verhoogde de Postcode Loterij haar structurele bijdrage tot een jaarlijks bedrag van 1,35 miljoen euro. Naast deze vaste bijdrage maakt de loterij ook bijzondere extra projecten van Hivos mogelijk.

‘Alle ogen op de Amazone’

Hivos en Greenpeace strijden samen tegen de vernietiging van het Amazone regenwoud, zij aan zij met de inheemse bewoners. In Ecuador, Brazilië en Peru wordt met een combinatie van moderne technologie én inheemse kennis bewijs verzameld waarmee juridische stappen kunnen worden gezet of campagne kan worden gevoerd. Het programma Alle ogen op de Amazone is in 2017 mogelijk gemaakt door een geldbedrag van ruim 14,8 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Dat werd in 2020 aangevuld met nog eens 4 miljoen euro.

Uitreiking Droomfonds Alle ogen op de Amazone

Dank aan alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij!

Wij zijn erg blij met deze steun en blijk van waardering en bedanken alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij die dit mogelijk hebben gemaakt. Met jullie steun realiseert Hivos belangrijke projecten die bijdragen aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Volg de Postcode Loterij op Facebook en Twitter en/ of ga naar www.postcodeloterij.nl