Hivos People Unlimited website

Wij zijn Hivos

Hoe we werken

Hivos werkt al meer dan 50 jaar aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. We bedenken nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen en volgen daarbij drie stappen.

Stap 1 We ontwikkelen ideeën samen met frontrunners

Moedige frontrunners zijn het hart van onze strategie. Zij zijn de progressieve, creatieve mensen met originele ideeën. Met een flinke dosis lef staan zij aan het begin van verandering. Daarom werken wij met hen en hun organisaties samen. Ook frontrunners die bij innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden werken, sluiten zich bij ons aan.

Stap 2 We bouwen coalities om ideeën in oplossingen te veranderen

Om ervoor te zorgen dat ideeën niet alleen ideeën blijven, organiseren wij samenwerkingsverbanden. Met betrokkenen op lokaal, regionaal en internationaal niveau smeden wij coalities die in staat zijn ideeën te vertalen in oplossingen. Die oplossingen verbeteren wij vervolgens door te investeren in kennis en innovatie.

Stap 3 We passen onze oplossingen op zoveel mogelijk plekken toe

Wereldwijd zorgen wij ervoor dat onze innovatieve oplossingen in de praktijk worden gebracht. Dat doen wij door wetgeving en beleid te beïnvloeden bij overheden en bedrijven. Daarnaast versterken we de lobbycapaciteit van onze partners zodat wij er samen voor kunnen zorgen dat onze oplossingen ook in andere landen en regio’s worden toegepast. Zo zetten we samen blijvende verandering in gang.