Hivos- People Unlimited website

Hoe we werken

Header image

Hoe we werken

Hivos werkt al meer dan 50 jaar aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. We gebruiken vijf strategieën om op te komen voor de stemmen en rechten van gemarginaliseerde groepen.

1 We ontwikkelen ideeën samen met frontrunners

Moedige mensen zijn het hart van onze strategie. Zij zijn de progressieve, creatieve koplopers met originele ideeën. Met een flinke dosis lef staan zij aan het begin van verandering. Daarom werken wij met hen en hun organisaties samen. Ook frontrunners die bij innovatieve bedrijven en bereidwillige overheden werken, sluiten zich bij ons aan.

2 We bouwen coalities om ideeën om te zetten in oplossingen

Om ervoor te zorgen dat ideeën verder komen, organiseren we samenwerkingsverbanden. Met betrokkenen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau smeden we coalities die in staat zijn ideeën om te zetten in werkende oplossingen. Die oplossingen verbeteren wij vervolgens door te investeren in kennis en innovatie.

3 We beïnvloeden beleid en uitvoering

Om de oplossingen van frontrunners en coalities tot bloei te laten komen, moet er politieke wil zijn naar hen te luisteren. We zorgen ervoor dat zij in de positie komen om beslissingen te beïnvloeden die effect hebben op hun leven. Daarnaast steunen we hun initiatieven om de bestaande machtsverhoudingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau uit te dagen.

4 We bewegen de publieke opinie

Voor blijvende verandering is het cruciaal om de houding van het grote publiek te veranderen. Of het nu gaat om klimaatrechtvaardigheid, gendergelijkheid of diversiteit. Om dit te bereiken moeten wij, samen met onze partners, maatschappelijke leiders en besluitvormers voor ons winnen. Want hoe meer mensen zich uitspreken tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van bijvoorbeeld de LHBTIQ+-gemeenschap wordt.

5 We stimuleren lokaal eigenaarschap

Lokaal eigenaar- en leiderschap zit in ons DNA én is een essentiële strategie om echte en blijvende verandering te realiseren. We stimuleren lokaal eigenaarschap op alle niveaus: in onze programma’s, binnen onze organisatie, en bij donoren en in de ontwikkelingssector. Onze programma’s ontwerpen, implementeren en evalueren we samen met de groepen voor wie ons inzetten en de lokale organisaties met wie we samenwerken.

Lees meer over onze overtuigingen en manier van werken in het Strategic Compass 2021 – 2024.

Strategic compass