Hivos- People Unlimited website

Nalaten aan Hivos

Header image

Hivos in je testament

Je geeft om de toekomst. Om een betere wereld waar mensen in vrijheid en gelijkheid met elkaar omgaan. Waarin we zuinig zijn op onze aarde. Oók als je er straks niet meer bent.

Door Hivos in je testament te benoemen geef je moedige mensen de kans hun idealen in de praktijk te brengen. Om te strijden voor de rechten van homo’s, om de positie van vrouwen te verbeteren of om klimaatverandering tegen te gaan.

Moedige mensen in je testament

Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om je wensen officieel vast te laten leggen. Wanneer je Hivos wilt benoemen in je testament dan kan dat op drie manieren.

Optie 1: Legaat

Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk of huis, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan Hivos schenkt.

Optie 2: Erfstelling

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt bijvoorbeeld een percentage van je nalatenschap aan Hivos nalaten.

Optie 3: Fonds op naam

Met een fonds op naam verbindt je jouw naam en nalatenschap aan een specifiek doel. Jouw fonds op naam geeft een toekomst aan moedige mensen waarmee jij je verbonden voelt.

Vrijgesteld van erfbelasting

Een nalatenschap aan Hivos is vrijgesteld van erfbelasting, omdat we een ‘algemeen nut beogende instelling’ zijn. Zo komt iedere euro op de juiste plek.

De notaris maakt het testament op

Overweeg je Hivos te laten delen in je nalatenschap? Voor het laten opmaken of wijzigen van een testament is het nodig dat je naar de notaris gaat. De notaris legt jouw wensen vast in een testament.

Heb je vragen over het opstellen van een testament? Neem gerust contact op met Notaris Dirk Post van Notariskantoor Post uit Den Haag (Statenplein 19) op telefoonnummer 070 346 97 06. Natuurlijk kun je ook je eigen notaris benaderen.

Vragen over nalaten aan Hivos?

Wil je meer weten over het werk van Hivos? Of wil je je persoonlijke wensen en de verschillende mogelijkheden bespreken? Voor advies of een persoonlijk gesprek nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen.

De donateursafdeling is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 070 376 55 00 of per e-mail via donateurs@hivos.nl.

Via onderstaand formulier kun je vrijblijvend de brochure over nalaten aan Hivos aanvragen.

Brochure nalaten