Het is tijd voor gelijkwaardigheid

Hivos komt op voor de positie van vrouwen wereldwijd. Pas wanneer vrouwen en meisjes gelijke kansen hebben als jongens en mannen, worden samenlevingen eerlijker en profiteren meer mensen van economische ontwikkeling. Wij helpen gedreven vrouwen om in een positie komen waarin ze gehoord worden en zelf kunnen werken aan een gelijkwaardige samenleving.

In maar liefst 155 landen hebben vrouwen volgens de wet nog steeds minder rechten dan mannen. Daarom zetten wij ons in voor gelijkwaardigheid en vrouwenrechten. Dat doen we door het steunen van campagnes en vrouwenbewegingen, en door het helpen opzetten en versterken van lokale organisaties. Zodat vrouwen en meisjes zelf kunnen beslissen over hun leven, hun lichaam en over hun seksualiteit.

Onze samenleving moet het aandurven om de structurele problemen die ten grondslag liggen aan genderongelijkheid, écht aan te pakken.

- Chivuli Riva Ukwimi, programmamanager van Hivos in Zuidelijk Afrika

De afgelopen vijftig jaar is er op het gebied van vrouwenrechten wel wat veranderd. Eén voor één worden vrouwonvriendelijke wetten afgeschaft, gaan er meer meisjes naar school en zien we steeds meer vrouwen met een eigen onderneming of met politieke macht. Toch is er nog lang geen sprake van gelijkwaardigheid en bijna iedere stap vooruit roept weerstand op van conservatieve krachten. Hivos is daarom altijd op zoek naar manieren om verandering door te zetten.