Het is tijd voor gelijkheid

Hivos vecht wereldwijd voor vrouwenrechten. Pas wanneer vrouwen en meisjes dezelfde kansen hebben als jongens en mannen, worden samenlevingen eerlijker en profiteren meer mensen van economische ontwikkeling. Daarom zetten wij ons in voor gelijkheid.

Meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Toch zien we op invloedrijke posities voornamelijk mannen. Dat is geen toeval. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen in maar liefst 155 landen volgens de wet minder rechten hebben dan mannen? Hivos vindt dat dat anders moet. Daarom steunen we gedreven vrouwen over de hele wereld om in een positie komen waarin ze zelf kunnen werken aan een meer gelijkwaardige samenleving. In de politiek bijvoorbeeld, of als ondernemer of wetenschapper.

Wat ik heel mooi vind om te zien, is dat ook steeds meer mannen zich realiseren dat het belachelijk is dat er zo weinig vrouwen op beslissende posities zitten.

Marcel van der Heijden, programma manager Hivos

De afgelopen vijftig jaar is er op het gebied van vrouwenrechten wel wat veranderd. Eén voor één worden vrouwonvriendelijke wetten afgeschaft, gaan er meer meisjes naar school en zien we steeds meer vrouwen met een eigen onderneming of met politieke macht. Toch is er nog lang geen sprake van gelijkheid en bijna iedere stap vooruit roept weerstand op van conservatieve krachten. Hivos is daarom altijd op zoek naar manieren om verandering door te zetten.