Gelijke rechten en eerlijke kansen voor LHBTIQ+ mensen wereldwijd

Hivos gelooft in een wereld waarin ruimte is voor diversiteit. Waarin je vrij bent om jezelf te zijn en waarin je mag samenzijn met wie je wil. Maar wist je bijvoorbeeld dat er in ongeveer zeventig landen nog steeds antihomowetten bestaan? Soms staat er zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Daarom werken we aan gelijke rechten en vrijheid van identiteit in meer dan 25 landen. We steunen moedige activisten en hun organisaties die vooropgaan in de strijd voor inclusie en rechtvaardigheid. Want hoe meer mensen opstaan tegen discriminatie, hoe sterker de positie van LHBTIQ+ personen wordt.

Afdwingen gelijke wetgeving

Samen met LHBTIQ+-organisaties staan wij wereldwijd slachtoffers van discriminatie bij en dwingen we gelijke wetgeving af, desnoods via de rechter. Of het nu gaat om wetten die het homohuwelijk verbieden of wetten die een identiteitswijziging onmogelijk maken: ze voeden een cultuur van discriminatie en mensenrechtenschendingen.

Rechten van LHBTI's wereldwijd
bron: ILGA

Ontkrachten van misverstanden

Met alleen het aanpassen van wetgeving komen we er niet. Ook de publieke opinie moet veranderen. Onbegrip en onwetendheid zijn namelijk vaak de oorzaak van uitsluiting en geweld. Met ons werk willen we hardnekkige misverstanden over seksualiteit en gender wegnemen. Dat kan door het maken van een indrukwekkende documentaire over het leven van trans personen of door het ontwikkelen van lokale campagnes die oproepen tot respect voor LHBTIQ+ personen.

Onverwachte bondgenoten voor LHBTIQ+ mensen

In ons werk zoeken we ook naar support uit onverwachte hoek, zoals van religieuze leiders, politici, invloedrijke CEO’s en influencers. Mensen die openlijk naast LHBTIQ+ personen willen staan. Want hoe meer mensen zich uitspreken tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van de LHBTIQ+-gemeenschap wordt.