Gelijke rechten en eerlijke kansen voor LHBTI's wereldwijd

Je bent wie je bent en je houdt van wie je houdt. Dat zou overal vanzelfsprekend moeten zijn! Maar wist je dat in 71 landen nog steeds antihomowetten bestaan? Soms staat er zelfs de doodstraf op als twee mannen of twee vrouwen laten zien dat ze van elkaar houden. Het zijn niet alleen deze wetten die vrijheid in de weg staan; vaak speelt de publieke opinie ook een belangrijke rol. Er heerst nog veel angst en agressie. Wij werken aan een wereld waarin diversiteit gezien en gevierd mag worden. Daarom steunen we moedige mensen en hun organisaties die vooropgaan in deze strijd.

Afdwingen gelijke wetgeving

Samen met LHBTI-rechtenorganisaties in meer dan 25 landen staan wij slachtoffers van discriminatie bij en dwingen gelijke wetgeving af, desnoods via de rechter. We pleiten voor het afschaffen van discriminerende wetten en voor het toekennen van gelijke rechten aan iedereen. Zoals het openstellen van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes.

Rechten van LHBTI's wereldwijd
bron: ILGA

Ontkrachten van misverstanden

En hoewel wetgeving belangrijk is, zal uiteindelijk de publieke opinie moeten veranderen. Omdat onbegrip vaak de oorzaak is van discriminatie uitsluiting en geweld nemen we met slimme projecten hardnekkige misverstanden weg. Dat kan door een indrukwekkende documentaire over het leven van transgenders te maken of door een campagne in Bolivia te ontwikkelen die oproept tot respect voor LHBTI's.

Onverwachte bondgenoten voor LHBTI's

In ons werk zoeken we ook naar onverwachte bondgenoten, zoals religieuze leiders, politici, CEO’s van bedrijven en influencers die openlijk naast LHBTI's gaan staan. Want, hoe meer mensen opstaan tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van de LHBTI-gemeenschap wordt.