Zuivere koffie: industrie en NGOs confereren

4 juli, 2014

Lang voorbij zijn de tijden dat NGOs en bedrijven uit de koffie industrie helemaal niet met elkaar spraken. Toch blijft het af en toe een wat ongemakkelijke dans, bleek bij aanvang in een overvolle zaal in het mooie Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Zo was een kort publiek vraaggesprek tussen Frank Mechielsen van Oxfam-Novib en Linda Butler, manager duurzaamheid bij Nestlé geanimeerd geagiteerd. Waar Mechielsen steeds benadrukte dat er vooral meer duurzaam geproduceerd moet worden, kaatste Butler terug dat boeren dit ook wel moeten wíllen. Van de totale koffieproductie van Nestlé draagt slechts 7% het Nespresso AAA label.  

Dit soort directe gedachtewisselingen vormden de opmaat tot een boeiende ontmoeting, die de hele dag duurde. Maatschappelijke organisaties, certificeerders en een aanzienlijke representatie uit het bedrijfsleven spraken met elkaar naar aanleiding van de tweejaarlijkse Coffee Barometer, een rapport met trends en ontwikkelingen uit de koffie industrie. Alle deelnemers erkennen dat klimaatverandering koffieproductie in veel, nu nog geschikte, gebieden onmogelijk maakt. Koffie verhoudt zich tot het klimaat als goudhaartje – uit het bekende sprookje – tot pap. Het mag niet te heet, niet te koud, niet te nat en niet te droog zijn. Opwarming van de aarde verstoort plaatselijk die precaire balans.

Certificaten zijn een belangrijk middel om ons tegen ecologische bedreigingen teweer te stellen. Maar, er wordt nog altijd veel meer ‘duurzame koffie’ geproduceerd dan er als zodanig – met certificaat op de verpakking – wordt verkocht. Dit vraagt van NGOs en retailers strategieën om consumenten bewuster te maken en de vraag naar duurzaam en eerlijk geproduceerde koffie te stimuleren. Koffiebranders en handelaars dragen op hun beurt een grote verantwoordelijkheid om meer te investeren in verpauperde boerengemeenschappen opdat die zich beter kunnen wapenen tegen grillige weerspatronen en allerhande koffieziektes. Certificeerders tenslotte moeten hun standaarden nog beter afstemmen op ‘klimaateisen’.

Een complex geheel. En om het nog ingewikkelder te maken: certificering is niet zaligmakend zoals steeds meer betrokkenen stellen. ‘Koffieprofessor’ Peter Baker van het Britse kennisinstituut CABI beaamt het en wijst er fijntjes op dat veel bessen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika die aangetast zijn door de beruchte koffieroest ook ‘duurzaam’ geproduceerd zijn.   

Er blijken tal van groene ideeën, initiatieven om productie te diversifiëren en in te spelen op de uitdagingen waarvoor klimaatverandering ons plaatst. Maar die leiden al te vaak een geïsoleerd bestaan: projectje hier, projectje daar, terwijl de uitdagingen enorm zijn ‘Dit vereist een veel hoger ambitieniveau, effectievere samenwerking en het opschalen van succesvolle initiatieven’, zegt Carol Gribnau programmaleider bij Hivos. ‘We kunnen en moeten van elkaar blijven leren.’

Lees ook