Zonne-energie bereikt historische mijlpaal

15 september, 2014

WaarschuwingDe initiatiefnemers van het feest zien deze historische mijlpaal ook als aanleiding voor een waarschuwing. Zonne-energie is momenteel de snelst groeiende vorm van duurzame energie in Nederland, maar de kans bestaat dat deze trend bij ongewijzigd beleid stagneert. Het fiscale beleid van de regering lijkt de ontwikkeling van duurzame energie namelijk eerder in de weg te staan dan te versnellen. Zo worden grootverbruikers in Nederland in feite gestimuleerd om veel energie te verbruiken. Want des te meer energie er wordt verbruikt, des te minder energiebelasting er naar verhouding betaald hoeft te worden. Anderzijds dragen huishoudens, de zogenaamde kleinverbruikers, een veelvoud aan energiebelasting af – ook als hun stroom afkomstig is van duurzame energiebronnen.

Daarom zullen de samenwerkende organisaties op 23 september het 1 Gigawatt Manifest aanbieden aan minister Kamp, voorafgaand aan het Algemeen Overleg decentrale energie in de Tweede Kamer. In dit manifest staan voorstellen om de productie te stimuleren zodat een stabiel investeringsbeleid ontstaat voor zonne-energie in Nederland. De politiek moet er volgens de opstellers van dit manifest juist voor kiezen om fossiele energie en grootverbruikers te belasten en duurzame energie te stimuleren. Op deze manier betaalt de vervuiler en profiteren groene initiatiefnemers. De initiatiefnemers van het ‘1 gigawatt feest’ vragen andere maatschappelijke organisaties dit manifest mede te ondertekenen. 

Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd, omdat dit de enige mogelijke uitweg biedt uit de huidige klimaatcrisis én omdat het de motor voor ontwikkeling is voor de miljarden armen die geen toegang hebben tot energie. De ontwikkeling van duurzame energie in Nederland draagt bij aan de mondiale oplossing voor het klimaatprobleem.

Foto: Ruth Catsburg

Lees ook