Wind in de rug voor Arabische vrouwen

8 maart, 2013

Hivos is uitgekozen vanwege haar netwerk van vrouwenorganisaties die voorop liepen bij demonstraties in het Midden-Oosten. Hivos beschikt over een zeer uitgebreid en goed georganiseerd netwerk in de Arabische wereld bestaande uit vrouwenorganisaties en activisten.

Ploumen: ‘Samen met Hivos en PWC investeren we de komende drie jaar 5,8 miljoen euro zodat vrouwen hun stem en invloed kunnen laten gelden in de politiek, het bestuur en de maatschappij.’

Deze vrouwen zullen via het Fonds steun krijgen op een drietal terreinen: hervorming van verouderde wetten, politieke en sociale participatie en bewustwording. PWC is erbij betrokken om jonge vrouwen te scholen in organisatie en financieel management. Zo kunnen de vrouwen onder meer leren hoe ze andere donoren kunnen vinden.
 

Taaie strijdEen goed georganiseerde vrouwenbeweging is een voorwaarde voor verandering in landen zoals Syrië, Egypte, Irak, Tunesië. Vrouwen moeten nu met gevaar voor eigen leven aandacht vragen voor onrecht en geweld. En dit is niet makkelijk: hun strijd is taai en vol hindernissen. Hun agenda is luid en duidelijk en gaat vaak lijnrecht in tegen traditionele opvattingen en conservatieve normen en waarden. Daarbij kunnen zij rekenen op de training, expertise, financiële en morele steun van Hivos.
 

Eerbetoon Syrische vrouwVoor vrouwen in Syrië staat ook vandaag weer alles op het spel. Daarom wil Hivos deze editie van internationale vrouwendag aangrijpen om aandacht te vragen voor de moedige vrouwen die onverzettelijk blijven strijden voor vrijheid en gelijkheid van alle Syriërs, terwijl familie en vrienden omkomen. 

 

Foto cc copyright Syria Freedom

Lees ook