Wereld te winnen bij vergroening ICT

11 april, 2012

Zoals bekend is CO2  -uitstoot een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Minder bekend is dat het vooral de mensen in lage inkomenslanden zijn die het grootste risico lopen slachtoffer te worden van de negatieve effecten van klimaatverandering. Terwijl de veroorzakers in de westerse landen zijn te vinden – het energieverbruik van Nederlandse datacenters van de ICT-sector bijvoorbeeld.

Oproep Daarom willen we dat de ICT-sector zijn verantwoordelijkheid neemt in het terugdringen van broeikasgasuitstoot. Want hoewel veel commerciële datacenters vooral uit kostenbesparende overwegingen hun energieverbruik verminderen, wordt het inzetten van duurzame energie nog niet door alle datacenters als prioriteit gezien. En dat is een gemiste kans: er is qua vergroening en energiebesparing nog een wereld te winnen in deze sector.

Hivos roept alle commerciële datacenters op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door veel verder te gaan met energiebesparing en hiermee bij te dragen aan een lagere broeikasemissie. Bijvoorbeeld door over te stappen op duurzame energieleveranciers, die groene stroom met milieukeur leveren. Of door te investeren in eigen opwekking van schone energie.

Het mes snijdt zo aan twee kanten: de  bijdrage van de ICT-sector aan ’vergroening’ zal niet alleen bijdragen aan een vermindering van klimaatvernadering maar zal ook een positief effect  hebben op het imago van de sector in Nederland, en bijdragen aan de bewustwording rondom  duurzaam ondernemen in de Nederlandse samenleving. Want een echt innovatieve  sector, zou ook wat betreft duurzaamheid een voortrekkersrol moeten nemen.

Foto: Blakespot via Flickr

 

 

 De feiten op een rij

 • Het energieverbruik van de datacenters in Nederland bedraagt in  2012 circa 1,6 (1,3-1,8) TWh, en dat zal oplopen tot 2,1 (1,7-2,5) TWh  in 2015.
  Dit staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 450.000 gemiddelde gezinnen.
 • De bijbehorende CO2-emissies lopen van ca. 0,72 megaton in 2012 (± 15%) tot ca. 0,93 megaton in 2015 (± 20%).
 • De  gemeente Amsterdam stelt hoge energie-efficientie-eisen aan datacenters  in Amsterdam. Als de ‘Amsterdamse’ energie-efficientie-eisen als  maatstaf voor alle datacenters in Nederland gaan gelden, dan kan een  forse besparing op het Nederlandse energieverbruik gerealiseerd worden.
 • Het  effect hiervan kan een reductie van het elektriciteitsverbruik bij data  centers van bijna 20% opleveren: in 2012 300 mln. kWh.
 • Dit is een forse besparing, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ca. 85.000 huishoudens.
 • De CO2-uitstoot die hiermee voorkomen wordt is ca. 136 kton/jaar (±23 kt).

Lees ook

 • Column: Vrije ruimte

  17/12/2018

  Hivos jubileert dit jaar, een halve eeuw van vernieuwingsdrang en strijd voor sociale rechtvaardigheid. Het is tegelijk een goed moment voor reflectie. Wat is onze rol in deze roerige tijden waarop populistische en autocratische leiders zo’n groot stempel drukken?

  Lees meer

 • Op weg naar gelijke rechten in de Caraïben

  13/12/2018

  In 2009 werden vier transgenders in Guyana opgepakt en gearresteerd wegens crossdressing. Nu, na negen jaar lang de wet uitdagen en de zaak aanvechten, is er eindelijk gerechtigheid: mede dankzij de inspanningen van Hivos en partnerorganisaties is crossdressing niet langer strafbaar in Guyana.

  Lees meer

 • Een bijzondere nalatenschap

  10/12/2018

  Eddy Cohen uit Amsterdam liet na zijn overlijden een flink vermogen na aan drie goede doelen, waaronder Hivos. Om hem te eren hebben we een bankje geadopteerd in het Vondelpark, in het Rosarium.

  Lees meer