Wereld te winnen bij vergroening ICT

11 april, 2012

Zoals bekend is CO2  -uitstoot een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Minder bekend is dat het vooral de mensen in lage inkomenslanden zijn die het grootste risico lopen slachtoffer te worden van de negatieve effecten van klimaatverandering. Terwijl de veroorzakers in de westerse landen zijn te vinden – het energieverbruik van Nederlandse datacenters van de ICT-sector bijvoorbeeld.

Oproep Daarom willen we dat de ICT-sector zijn verantwoordelijkheid neemt in het terugdringen van broeikasgasuitstoot. Want hoewel veel commerciële datacenters vooral uit kostenbesparende overwegingen hun energieverbruik verminderen, wordt het inzetten van duurzame energie nog niet door alle datacenters als prioriteit gezien. En dat is een gemiste kans: er is qua vergroening en energiebesparing nog een wereld te winnen in deze sector.

Hivos roept alle commerciële datacenters op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door veel verder te gaan met energiebesparing en hiermee bij te dragen aan een lagere broeikasemissie. Bijvoorbeeld door over te stappen op duurzame energieleveranciers, die groene stroom met milieukeur leveren. Of door te investeren in eigen opwekking van schone energie.

Het mes snijdt zo aan twee kanten: de  bijdrage van de ICT-sector aan ’vergroening’ zal niet alleen bijdragen aan een vermindering van klimaatvernadering maar zal ook een positief effect  hebben op het imago van de sector in Nederland, en bijdragen aan de bewustwording rondom  duurzaam ondernemen in de Nederlandse samenleving. Want een echt innovatieve  sector, zou ook wat betreft duurzaamheid een voortrekkersrol moeten nemen.

Foto: Blakespot via Flickr

 

 

 De feiten op een rij

  • Het energieverbruik van de datacenters in Nederland bedraagt in  2012 circa 1,6 (1,3-1,8) TWh, en dat zal oplopen tot 2,1 (1,7-2,5) TWh  in 2015.
    Dit staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 450.000 gemiddelde gezinnen.
  • De bijbehorende CO2-emissies lopen van ca. 0,72 megaton in 2012 (± 15%) tot ca. 0,93 megaton in 2015 (± 20%).
  • De  gemeente Amsterdam stelt hoge energie-efficientie-eisen aan datacenters  in Amsterdam. Als de ‘Amsterdamse’ energie-efficientie-eisen als  maatstaf voor alle datacenters in Nederland gaan gelden, dan kan een  forse besparing op het Nederlandse energieverbruik gerealiseerd worden.
  • Het  effect hiervan kan een reductie van het elektriciteitsverbruik bij data  centers van bijna 20% opleveren: in 2012 300 mln. kWh.
  • Dit is een forse besparing, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ca. 85.000 huishoudens.
  • De CO2-uitstoot die hiermee voorkomen wordt is ca. 136 kton/jaar (±23 kt).

Lees ook