We Seduce to Reduce

7 oktober, 2011

Onze energieconsumptie blijft maar toenemen, het beleid van de regering schiet tekort en de industrie komt weg met vrijblijvende convenanten. De stijging van het energieverbruik is daardoor veel hoger dan beoogd, zo concludeert ook de Algemene Rekenkamer in een deze week gepresenteerd rapport.

De negatieve effecten van ons energieverbruik – klimaatverandering en de gevolgen die daarmee samenhangen zoals langere droogtes en grillige weerspatronen – laten zich vooral voelen in ontwikkelingslanden. Ingrijpende actie is nodig.
Hivos wil daarom onze overconsumptie van energie aanpakken. Wij kiezen niet voor de zoveelste bewustwordingscampagne. Geen brave voorlichting meer maar slim ontworpen ingrepen die (ongemerkt) de juiste energiekeuzes uitlokken. Blijvende gedragsverandering door een onopgemerkt zetje in de goede richting, dat is de essentie[1].

Seduction Project Met de resultaten en de aanpak van het Seduction Project wil Hivos beslissers op alle niveaus, van consument tot CEO, over de streep trekken. In de animatie hieronder introduceert Hivos het Seduction Project. Op seductionproject.nl en op Facebook voegt Hivos het komende half jaar steeds nieuwe experimenten en inspiratiebronnen toe.

De belangrijkste inspiratiebronnen voor dit nieuwe initiatief zijn inzichten uit de gedragswetenschappen en game design. Samen met studenten Game Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht laten we de principes die gamen verslavend maken los op het energieprobleem.

 

Lees ook