Waarom Hivos Charlie Hebdo is

9 januari, 2015

Wereldwijd  steunt Hivos creatieve geesten, journalisten en bloggers, vanuit een  overtuiging die wij vinden in humanistische waarden zoals vrijheid,  zelfbeschikking, zelfontplooiïng en pluralisme. Vrijheid van expressie  en de vrijheid om de draak te steken met gevestigde machten wordt  namelijk niet alleen gewaardeerd in Nederland maar ook in Beiroet, in  Tunis, in Nairobi, in Johannesburg, in La Paz, in Jakarta. Op al die  plekken waar diezelfde vrijheid onder druk staat. Die waardering  verbindt ons. En het is de verbinding die Hivos nadrukkelijk zoekt.

KwetsbaarheidDe  aanslag in Parijs bewijst dat onze vrijheid soms zwaar op de proef  wordt gesteld. Dan blijkt hoe kwetsbaar wij zijn voor vijanden van  democratie, voor extremisten die onze waarden haten. Maar het is een  kwetsbaarheid die we zullen moeten accepteren, hoe moeilijk dat ook is.  Gehoor geven aan de roep om meer beveiliging, nog hogere hekken, meer  toezicht en minder privacy moeten wij vooral niet. Evenmin is het wijs  om naar ‘de moslims’ in het algemeen of naar ‘de islam’ te wijzen als  schuldige van terroristische aanslagen. Moslims die hier in vrede willen  leven, die ‘zij’, dat zijn wij. Iets waaraan velen maar niet lijken te  kunnen wennen.

Lees ook