Vuile energie wereldwijd zwaar gesubsidieerd

29 maart, 2013

Maatschappelijke kosten.Volgens het IMF worden door de subsidies maatschappelijke kosten zoals klimaatverandering en luchtvervuiling het niet of onvoldoende doorberekend. Het IMF stelt ook fijntjes vast dat subsidies voor duurzame energie niet zijn opgenomen in het rapport omdat “die in het algemeen te klein zijn om goed te meten”.

Ondoorzichtige subidie fossiele energie.Ook in Nederland zijn de subsidies op fossiele energie veel hoger dan die voor duurzame energie. Het CE Delft en Ecofys rekenden in 2011 uit dat de Nederlandse overheid 5,6 miljard steun geeft aan fossiele energie terwijl duurzame energie maar met 1,5 miljard wordt bijgestaan. Het NRC maakt in een artikel van vorig jaar duidelijk dat subsidiering van fossiele energie vaak zeer ondoorzichtig plaatsvindt door staatssteun aan grote bedrijven. Ook voor Nederland zou het dus goed zijn subsidies af te schaffen en duurzame energie een eerlijk kans te geven!  

Radicale herzieningVolgens schattingen leidt het wereldwijd afschaffen van subsidies aan fossiele energie bronnen zoals kolen en gas, tot zo’n 13% minder emissies van CO2. Voor Hivos alle reden om te pleiten voor een radicale herziening van subsidies en andere vormen van staatssteun. Overheden moeten niet langer vervuilende fossiele energie maar schone duurzame energie te bevorderen.

Foto cc copyright Searocket.

Lees ook