Beeld2
Nawal al-Yazeji: voorzitter Syrian Women's Initiative for Peace and Democracy.

Vrouwenraad vervult invloedrijke rol bij Syrische vredesbesprekingen

De VN stelt een aparte adviesraad van vrouwen in, als onderdeel van de Syrische vredesbesprekingen in Genève, zo maakte de speciale gezant van de VN Staffan de Mistura bekend. Vrouwen als zodanig krijgen hiermee een zelfstandige, invloedrijke rol in het vredesproces.

“We zijn enorm verheugd over dit besluit. Er is een unieke stap gezet, eindelijk”, zegt Jetteke van der Schatte Olivier van het Hivos-programma Women on the Frontline, die zich de afgelopen drie jaar intensief heeft ingespannen voor een stevigere rol van Syrische vrouwen in het vredesproces.

De 'Syrian Women Advisory Board', een groep van 12 vrouwen van verschillende Syrische organisaties, zal de VN-gezant rechtstreeks adviseren over alle onderwerpen die bij de vredesbesprekingen ter tafel komen, waarmee adequaat uitvoering wordt gegeven aan resolutie 2254 van de Veiligheidsraad. Door deze ontwikkeling krijgen bredere lagen uit de Syrische maatschappij een stem in het politieke proces, dat daarmee inclusiever én kansrijker wordt.

Vredeskansen

Praktijkervaringen wijzen al langer uit: vredesbesprekingen waarin vrouwen een actieve rol vervullen leiden vaker tot succes, vredesakkoorden houden langer stand, en er is meer oog voor het verlichten van menselijk leed.

“De kansen voor vrede in Syrië nemen toe”, zegt Van der Schatte Olivier. “Het is bijzonder dat de samenstelling van de adviesraad dwars door alle maatschappelijke scheidslijnen heenloopt. Een goed voorbeeld aan de strijdende partijen.” En vooruitkijkend: “De delegatie hoopt uiteindelijk om als derde partij aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.”

Prioriteiten

De hoogste prioriteit geeft de adviesraad van vrouwen aan de naleving van het staakt-het-vuren. Er dient een einde te komen aan het vreselijke leed dat bombardementen, en zo snel mogelijk humanitaire hulp te worden verleend aan de Syrische bevolking.

De adviesraad zal zich volledig, en met vertrouwen inzetten voor een succesvol verloop van de vredesbesprekingen.

 

Meer informatie

Women on the Frontline versterkt organisaties die in de veranderende samenlevingen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika streven naar volledige en gelijkwaardige participatie van vrouwen. 

Op de foto: Nawal al-Yazeji, voorzitter Syrian Women's Initiative for Peace and Democracy. Nawal is director van Syrian Women's League. Syrian Women's League is een partner van Women on the Frontline.