Vrouwen klaar voor macht in Irak

30 april, 2014

“Wanneer je vrouwelijke kandidaten op televisie ziet, merk je dat verandering in de lucht hangt”, vertelt Nichola. “Iedereen wil dat er wat verandert aan de veiligheidssituatie, de arbeidsmarkt en de manier waarop de Iraakse overheid functioneert. Mensen hopen op een heropleving van Irak. Ondertussen strijden vrouwen voor toegang tot hoge overheidsfuncties. Zij willen dat hun stem meetelt.”
 
Nichola ziet het verkiezingsjaar 2014 dan ook als een keerpunt voor de positie van vrouwen in Irak. “Tijdens de vorige verkiezingen waren vrouwen niet erg zichtbaar. Bij de provinciale verkiezingen van dit jaar veranderde dit aanzienlijk. Je zag meer posters van vrouwelijke kandidaten in het straatbeeld.”
 
In de campagnes voor deze parlementsverkiezingen is de verandering nog duidelijker volgens Nichola. “Waar voorheen vooral strikt islamitische, bedekte kandidaten in beeld kwamen staan nu ook modieuze vrouwen zonder hoofddoek op de verkiezingsposters.  
 
Het vrouwenquotum in Irak, dat voorschrijft dat een kwart van de zetels in het parlement bestemd is voor vrouwen, is volgens Nichola zeker geen wondermiddel voor de emancipatie van Irakese vrouwen. Sterker nog: onder vrouwen zelf leeft onvrede over het quotum. Hij benadrukt dan ook dat politieke participatie zich in belangrijke mate buiten het parlement en buiten verkiezingstijd manifesteert. “Zoals tijdens de demonstraties tegen de hoge salarissen en pensioenregelingen van volksvertegenwoordigers. Je zag toen veel vrouwen op straat: ook vrouwen van eenvoudige komaf.”

Kindhuwelijk“Op Internationale Vrouwendag (8 maart) gingen vrouwelijke kandidaten de straat op om te demonstreren tegen de Jaafari Law”, aldus Nichola. "Dit wetsvoorstel wil het huwelijk openstellen voor meisjes vanaf negen jaar en verkrachting binnen het huwelijk legaliseren. ”Zowel islamitische als liberaal-democratische kandidaten waren van de partij bij het protest.”

Anderzijds wijst Nichola erop dat we geen radicale omslag mogen verwachten. “De eerste belangrijke stappen zijn gezet. Binnen- en buitenlandse machten moeten deze ontwikkeling kracht bijzetten.” Als voorbeeld geeft Nichola de Nederlandse ambassadeur Jeanette Seppen, die tijdens een conferentie in Bagdad – naar aanleiding van het Women’s Power in Politics-programma van Hivos en Al-Amal – de hoop uitsprak dat Irakese vrouwen in de nabije toekomst belangrijke overheidsposities zouden verwerven. “Ze zei onder meer dat vrouwen ministersposten moeten krijgen. De hoge commissaris voor de verkiezingen van Irak (IHEC) sloot zich vervolgens bij deze uitspraak aan.”  

De politieke wensen van de honderden kandidaten die het trainingsprogramma van Hivos en Al-Amal volgden lopen volgens Nichola sterk uiteen. “De vrouwen maken zich hard voor de programma’s van hun politieke blokken en partijen. Zo wil de meerderheid van de Shi’itische kandidaten dat de overheid werk maakt van armoedebestrijding en betere arbeidskansen. Soennitische kandidaten zijn, naar aanleiding van de antiterrorismewet en de militaire operaties in de provincie Anbar, vooral uit op politieke hervormingen die tot een autonoom grondgebied en politieke gelijkwaardigheid moeten leiden.”  
 
De campagneactiviteiten van de kandidaten die meedoen met de trainingen waren volgens Nichola niet zonder gevaren. “Al zijn de veiligheidsrisico’s in de Koerdische regio en het zuiden kleiner dan in West- en Centraal Irak. Wij hebben ons best gedaan om de kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden op deze risico’s.” Ook mogelijke vijandige reacties kwamen aan de orde in de training. “We hebben de vrouwen geadviseerd publiek te zoeken dat echt open staat voor hun boodschap. Zoals vrouwengroepen, jongerengroepen en stamhoofden.”

 

George Nichola stuurde Hivos deze foto van zijn in de inkt gedoopte vinger: het bewijs dat hij op 30 april naar de stembus is gegaan.

HoopOndanks de dodelijke aanslagen die het nieuws domineren wil Nichola een boodschap van hoop meegeven richting het buitenland. “Als jonge man – ik ben slechts 31 jaar – zie ik hoe steeds meer Irakezen zich realiseren dat er eerst verandering nodig is, voordat er vrede en welvaart komt in Irak. Natuurlijk zijn nog veel mensen pessimistisch over de verkiezingen. Ze verwachten dat alleen de poppetjes zullen veranderen. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat een meerderheid van de Irakezen het nieuwe parlement erop zal wijzen dat het vanaf nu anders moet.”
 
Het Women Power in Politics Programma van Hivos en Al-Amal heeft als doel om leiderschap onder vrouwen te bevorderen wat moet leiden tot meer vrede veiligheid in Irak. Het programma duurt tot maart 2015.
 
De Nederlandse politieke partijen PvdA, VVD en CDA nemen actief deel aan dit programma.

 

sitestat

Bekijk het item van EenVandaag over de verkiezingen in Irak, met Hivos Midden-Oostenexpert Kawa Hassan. Hierin is er ook aandacht voor het Women Power in Politics Programma.

Foto: Iraqi Al-Amal Association / George Nichola.

Contact: Marcel van der Heijden

Lees ook