Voice tender toegekend aan Oxfam Novib en Hivos consortium

Voice Hivos Oxfam NovibHet Ministerie van Buitenlandse zaken heeft, na een zorgvuldige afweging, besloten de tender voor het Fondsbeheer van Voice: Nothing About Us, Without Us, toe te kennen aan het consortium Oxfam Novib en Hivos. Het voorstel van Oxfam Novib en Hivos combineert professioneel fondsbeheer, met een sterke nadruk op leren en innoveren en decentrale uitvoering in 10 landen in Zuidoost Azië, Oost- en West Afrika.

Voice is specifiek gericht op het versterken van de capaciteit van de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen om hun stem te laten doorklinken in het beleid van overheden, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

Voice zal veel aandacht besteden aan het ontwikkelen en opschalen van nieuwe methodes om groepen te bereiken en aan innovatieve samenwerkingsverbanden. Een linking en learning proces is een belangrijk onderdeel van het capaciteitsversterkingsproces en van de monitoring van dit programma. Voice biedt vooral kansen voor groepen die tot nu toe onvoldoende bereikt zijn met traditionele interventies en vaak te maken hebben met verschillende vormen van uitsluiting.

De komende maanden zal besteed worden aan de voorbereiding van het programma. Voice zal officieel gelanceerd worden in de zomer van 2016. Op dat moment zijn geïnteresseerde partijen welkom om contact op te nemen via de daarvoor ingestelde kanalen.