VN steunt vrouwen in historisch akkoord.

22 maart, 2013

Conservatieve ban gebroken.Vorig jaar nog was de samenwerking van conservatieve groepen te sterk en konden zij een akkoord blokkeren. Maar afgelopen weekend werd deze ban gebroken. Programma manager Democratisation, Rights, Aids & Gender Jessie Hexpoor : “Het akkoord is een steun in de rug van organisaties in het Midden-Oosten die zich inzetten voor het verbeteren van de positie en rechten van vrouwen. Op internationaal niveau worden afspraken gemaakt over vrouwenrechten, staten zullen deze afspraken moeten nakomen en organisaties kunnen gebruik maken van het akkoord om overheden ter verantwoording te roepen voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken.”

Een stem voor Arabische vrouwen.Juist in de Arabische regio kunnen vrouwen deze steun goed gebruiken. Hivos partner Karama (Arabisch voor waardigheid) vecht tegen geweld tegen vrouwen in de Arabische wereld. Karama wil Arabische vrouwen een stem geven zodat ze de mogelijkheid hebben hun situatie te beïnvloeden en verbeteren. Zij helpt vrouwen te informeren en zich beter te organiseren. Karama brengt vrouwenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties bij elkaar. De organisatie vertaalt het beleid op het gebied van vrouwenrechten naar de dagelijkse werkelijkheid van  de Arabische vrouw.

Hivos beschouwt gender, vrouwen en ontwikkeling niet zozeer als een vrouwenkwestie maar als een universele mensenrechtenkwestie. Voor Hivos zijn vrouwenrechten zo belangrijk dat zij eist dat al haar partnerorganisaties de rechten van vrouwen in hun beleid hebben opgenomen.

Foto cc copyright rouelshimi.

Lees ook