Verandering moet uit onszelf komen

14 januari, 2011

“De samenleving van Syrië is onontwikkeld en is onderworpen aan het ministerie van Sociale Zaken. Door de instabiliteit in het Midden-Oosten ervaren mensen het leven als broos en altijd onderhevig aan de conflicten. Omwille van veiligheid accepteren mensen veel: een totalitair regime en de afwezigheid van vrijheid van meningsuiting. Regionale conflicten zorgen voor de opkomst van populisme en rechtse bewegingen, en dat beïnvloedt ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Moderniteit en traditie
Arabische vrouwen worden al een eeuw verscheurd tussen moderniteit en traditie. Ook worden jongeren beïnvloed door materialisme en nemen veel jonge vrouwen hun toevlucht tot cosmetische chirurgie, om toch maar te voldoen aan het schoonheidsideaal dat de Arabische popcultuur propageert. Over al deze zaken zou ik graag van gedachten willen wisselen met jongeren. Want zij zijn de toekomst – en liefst 70 procent van de Syrische bevolking is jonger dan 29 jaar.

Het is uiterst moeilijk om bij het ministerie van Sociale Zaken een vergunning te krijgen voor het opzetten van een vrouwenorganisatie. Bovendien wil de regering dan invloed kunnen uitoefenen op de activiteiten ervan. Er is één officieel geregistreerde vrouwenorganisatie in Syrië. Daarnaast zijn er nog zeven, die niet geregistreerd zijn, maar die min of meer worden getolereerd.

Luxeproblemen
Feministische onderwerpen liggen moeilijk in dit land en worden door de regering beschouwd als westerse luxeproblemen. Op dit vlak staat Syrië dan ook totaal stil, in tegenstelling tot de maatschappij in het algemeen. Er is de afgelopen decennia zo veel veranderd in Syrië; economisch is het land veel liberaler en moderner geworden en is zich meer naar buiten gaan richten, bijvoorbeeld op de Arabische regio. Maar er is nog altijd veel armoede en dat houdt modernisering van de maatschappij tegen.

Daar hebben vooral vrouwen onder te lijden. Geweld tegen vrouwen zit zó verweven in onze samenleving, net als bevoogdend optreden. Ook zie je dat de sluier meer en meer wordt gedragen, en dat vrouwen zich bij religieuze groepen aansluiten en blijven steken in traditionele rolpatronen. Er is op het gebied van vrouwenemancipatie eenvoudigweg moeilijk vooruitgang te boeken. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat zich afspeelt in het gewone dagelijkse leven van vrouwen. De veranderingen daarin zou ik willen duiden en ik wil oplossingen aandragen. Het gaat mij niet om politieke strijd. Mijn hoop is dat wij in Syrië verandering van binnenuit kunnen bewerkstelligen en dat vrouwen aan hun slachtofferrol kunnen ontsnappen. Hopelijk zullen zij ooit zelfstandig zijn en baas over eigen lijf en leven worden.”

Lees ook

 • Op weg naar gelijke rechten in de Caraïben

  13/12/2018

  In 2009 werden vier transgenders in Guyana opgepakt en gearresteerd wegens crossdressing. In de rechtbank kregen ze te horen dat ze verward waren over hun seksualiteit. “Ga op zoek naar Jezus”, luidde het advies van de rechter. Nu, na negen jaar lang de wet uitdagen en de zaak aanvechten, is er eindelijk gerechtigheid: crossdressing is […]

  Lees meer

 • Hivos steunt spraakmakende documentaire over het leven van drie transgenders

  20/11/2018

  Filmmaker Koen Suidgeest en de stichting Human Rights in the Picture hebben van Hivos financiële steun gekregen om een documentaire te maken die wereldwijd ingezet gaat voor educatie en activisme op het gebied van transseksualiteit.

  Lees meer

 • Waarom we stil zijn

  16/11/2018

  Mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Daarom doen Hivos en honderden andere organisaties van 16 tot en met 18 november mee met SPEAK! campagne.

  Lees meer