Vechten voor vrouwenrechten

13 januari, 2011

“Wij zijn vastbesloten om de wereld te krijgen die wij wensen. Daarom houden we dit werk vol”, geeft Yanar Mohammed, oprichter van Organisation of Women’s Freedom in Iraq OWFI (zie ook interview) als reden waarom zij en andere vrouwen jaar in jaar uit hun, vaak gevaarlijke, werk blijven doen. Zo durven de vrouwen van OWFI het aan om in een gewelddadig land waar gedwongen huwelijken en onvrijwillige prostitutie aan de orde van de dag zijn, zich uit te spreken tegen seksueel geweld en vóór een seculiere samenleving, vrij van religieuze onderdrukking.

Iran en Syrië
OWFI is een van de vele vrouwenorganisaties in het Midden-Oosten die Hivos ondersteunt. Ook het Iraanse Justice for Women en andere organisaties in Iran en Syrië kunnen rekenen op financiële bijstand en deskundige inbreng. Die hebben vrouwen in deze landen hard nodig. Want hoewel er door hun strijdlust al veel ten goede is veranderd, en er een momentum voor verandering lijkt te bestaan, is de situatie er voor hen nog verre van ideaal.

Voor de wet zijn vrouwen niet gelijk aan mannen, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat zij niet kunnen erven. Bij een scheiding verliezen zij hun kinderen, voor de rechtbank telt de verklaring van een man veel zwaarder, en bij een proces over verkrachting moet het slachtoffer ter verdediging vier mannelijke getuigen opvoeren. Een bizarre en onmogelijke eis. In deze landen zijn de meeste vrouwen en meisjes tweederangsburgers die thuis moeten blijven en van wie vooral de eer moet worden bewaard.

Meer invloed
Hivos streeft naar rechten voor alle mensen, man of vrouw. Daarnaast is vanaf de oprichting in 1968 een van de belangrijkste doelstellingen het verbeteren van de positie van vrouwen en ervoor te zorgen dat zij worden gehoord, in eigen land en daarbuiten. Hivos stimuleert vrouwen deel te nemen aan politieke besluitvorming en te spreken voor bijvoorbeeld de Verenigde Naties.

Het gaat erom dat vrouwen meer invloed krijgen, en in de politiek, het onderwijs of het bedrijfsleven op posities terechtkomen waar zij zelf de besluiten kunnen nemen en beleid kunnen maken. Krachtige organisaties kunnen dan een opstapje zijn. Hivos-medewerkers geven vrouwen in onder andere Irak, Iran en Syrië advies over hoe ze een organisatie kunnen opzetten en besturen en hoe zij financieel verantwoording kunnen afleggen.

Ook brengt Hivos organisaties met elkaar in contact, zodat een groot netwerk ontstaat waarin vrouwen van elkaar kunnen leren. Een beginnende Koerdische vrouwenorganisatie in Irak bijvoorbeeld, bestrijdt het besnijden van vrouwen, dat daar niet strafbaar is. De Koerdische vrouwen kwamen in contact met een Egyptische organisatie, die met deze problematiek veel ervaring heeft, en konden van hun Egyptische collega’s goede strategieën overnemen om hun strijd tegen vrouwenbesnijdenis voort te zetten.

Voer voor wetenschappers
Het werk van Hivos met organisaties als deze levert een schat aan informatie op, ook voor wetenschappers. In het kennisprogramma Civil Society in West Asia, een samenwerkingsverband van Hivos en de Universiteit van Amsterdam doen wetenschappers onder meer onderzoek naar de rol van vrouwen binnen de Groene Beweging (protestbeweging die in 2009 in Iran ontstond in aanloop naar de presidentsverkiezingen) en hun rol in het sociale en economische leven van Iran en Syrië. Met de uitkomsten daarvan kunnen organisaties weer hun voordeel doen.

Lees ook