Toename religieus geweld Indonesië

1 februari, 2011

Waren er in 2009 18 gevallen van spanningen rondom gebedsplaatsen, waarvan 5 gepaard gingen met geweld, vorig jaar telde het CRCS 38 gevallen. 17 keer was daarbij sprake van geweld, een ruime verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. De meest in het oog springende voorbeelden in 2010 waren de gewelddadigheden bij het Q! Film festival en de bijeenkomst van de Internationale Associatie van homoseksuelen, lesbiennes, bi- en transseksuelen (ILGA) in Surabaya. “De politie trad [daar] niet op tegen leden van de radicaal islamistische FPI maar vergezelde hen bij de gewelddadige acties”, schrijft het CRCS in de Engelse samenvatting van het rapport.

De Indonesische regering stelt zich passief op richting de incidenten. Het CRCS uit scherpe kritiek op de besluiteloosheid van de politiek, de president voorop, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een mogelijk verbod van de radicaal islamisten. Zainal Abidin Bagir, één van de auteurs: “Het is het geweld door de leden van de FPI dat moet worden aangepakt. Ontbinding van de partij zou slechts de onmacht van de regering aantonen bij het aanpakken van zulke flagrante wetsovertredingen.”

Volgens Ute Seela van het Hivos Kennisprogramma duidt de passiviteit van de Indonesische regering op een grote angst binnen het establishment om kwesties rondom religie, moraal en vrije expressie aan de orde te stellen. “De regering is bang om als ‘anti-islamitisch’ te worden afgeschilderd en het broze evenwicht tussen verschillende religieuze groepen in gevaar te brengen”, zegt Seela in reactie op het rapport.

Dit rapport is verschenen in het kader van het Hivos kennisprogramma over pluralisme.

Lees ook