Beeld2

Vrijheid van Meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is de belangrijkste graadmeter voor openheid in een maatschappij. Waar ruimte is voor afwijkende meningen en nieuwe geluiden is ruimte voor mensen, in al hun verschillen. Die ruimte wordt maar al te vaak beperkt door machthebbers, massamedia en grote bedrijven. Met agressieve censuur, massale spionage en groeiende mediamonopolies worden monden gesnoerd en meningen gemarginaliseerd. Het verzet daartegen wordt aangevoerd door mensenrechtenverdedigers, artiesten, journalisten, bloggers en hackers.

Hivos werkt samen met deze mensen op plaatsen waar de ruimte voor vrije meningsuiting wordt beperkt. Zelfs in landen als lran of Zimbabwe zoeken onze partners de grenzen op van wat toelaatbaar is. Daar, maar bijvoorbeeld ook in Indonesië en Tanzania, werken wij op verschillende manieren samen met uiteenlopende partners. Hivos ondersteunt creatieve broedplaatsen waar ideeën tot wasdom kunnen komen en biedt opkomende kunstenaars brede netwerken en toegang tot anders onbereikbare podia. Daarnaast ondersteunen wij onafhankelijke media die een groot publiek bereiken door slim gebruik te maken van de communicatiemiddelen waarover zij kunnen beschikken. Daarbij hoort het werken aan een open internet. Ook biedt Hivos online opiniemakers tools om zich af te schermen van geheime diensten en anoniem hun werk te kunnen doen. Verder lobbyen wij op nationaal en internationaal niveau: internetvrijheid moet in wetten worden vastgelegd.

Een open internet, onafhankelijke media en ruimte voor kunst zijn noodzakelijk om vrijheden te bevechten en te beschermen. In elke samenleving, waar ook ter wereld. Vrijheid van meningsuiting is voor Hivos daarom geen middel om haar idealen te realiseren, maar een doel op zich.

Wil je ook bijdragen aan de programma's van Hivos die bijdragen aan vrijheid van meningsuiting?

Doneer nu

"Als vrijheid ook maar iets betekent, dan is het wel het recht om mensen te vertellen wat zij niet willen horen"

 

George Orwell (Britse schrijver, journalist)

Onze oplossingen

 • Ruangrupa verovert de stad

  03/02/2015

  Middenin Jakarta heeft een klein kunstenaarscollectief een gezellig huis betrokken. De stad om hen heen, een van de grootste en snelst groeiende ter wereld, barst van de tegenstellingen. Er gapen gaten tussen winkelcentra en straatverkopers, wolkenkrabbers en sloppenwijken, limousines en tuktuks. Wie er is geweest, weet hoe moeilijk de

  Lees verder

 • Zoomaal: oase voor ondernemers

  12/02/2015

  Als Abdallah Absi een brave student was geweest, had hij Zoomaal nooit kunnen oprichten. Keer op keer sloeg hij de adviezen van zijn professoren in de wind als zij hem vertelden dat ondernemen en studeren niet samengaan.

  Lees verder

 • Rebeca rapt straffeloos

  07/07/2015

  Drie jaar voordat Rebeca Eunice Vargas ter wereld kwam, was haar tante van de aardbodem verdwenen. Zoals zoveel andere politieke tegenstanders van het Guatemalteekse regime uit die tijd werd de vrouw opgepakt door militairen en nooit meer teruggezien. Om niet te vergeten, werd Rebeca naar haar tante vernoemd. Onder

  Lees verder