Beeld2

Transparantie & Verantwoording

Bijna overal ter wereld hebben burgers meer rechten op papier dan in de praktijk. In tal van landen bestaan vrije verkiezingen en vooruitstrevende wetten naast schrijnende armoede en wijdverbreide corruptie. En als de economie groeit? Dan profiteren arme mensen nauwelijks. Overheden leggen te weinig verantwoordelijkheid af over hun beleid, zijn niet transparant over hun werkwijze en schieten vaak te kort in het leveren van de meest basale diensten. De relatie tussen burgers en machthebbers verslechtert daardoor. Mensen vertrouwen de overheid niet en bestuurders dulden geen tegenspraak.

Verandering begint waar burgers vragen (kunnen) stellen over het functioneren van de overheid en de handelswijze van bedrijven. De vrije uitwisseling van informatie, ruimte voor expressie en de mogelijkheid voor burgers om invloed uit te oefenen op beslissingen die hen raken, zijn essentieel in een democratische samenleving.

Media en technologie kunnen ervoor zorgen dat burgers in toom worden gehouden, maar kunnen hen ook een stem geven. Samen met lokale maatschappelijke organisaties, stond Hivos aan de wieg van de eerste projecten waarin de toepassing van ICT centraal stond. Zo ontwikkelden wij websites waarop burgers verkiezingsfraude of geweldsincidenten kunnen rapporteren; die zijn inmiddels flink ingeburgerd in een aantal Oost-Afrikaanse landen. Technologie kan burgers ook inzicht geven in overheidsbudgetten, die anders afgeschermd of onbegrijpelijk zijn. Met een makkelijk te gebruiken app bijvoorbeeld.

Behalve dat Hivos en haar partners proberen om zaken inzichtelijk te maken en burgers te betrekken, is het ook nodig om druk uit te oefenen. Journalisten, denktanks, artiesten en activisten zijn bij uitstek geschikt om dat te doen. Zij maken vaak slim gebruik van media: van televisie en radio tot YouTube en Twitter. om machtsmisbruik aan de kaak te stellen bijvoorbeeld. En hoewel corruptie een moeilijk te bestrijden fenomeen is, boeken ICT- en mediaprojecten in landen als Zuid-Afrika toch successen: wetten worden herzien en foute politici treden af. Voor Hivos is dat een bevestiging om voort te bouwen op haar pioniersrol in dit piepjonge werkveld.

Wil je ook bijdragen aan de transparantie- en verantwoordingprogramma's van Hivos?

Doneer nu

"Mijn vader leerde mij een serieuze les toen ik opgroeide. Hij zei, ‘Zoon, vermijd drie dingen en alles komt goed: vuur, diepe wateren en de overheid."

Rakesh Rajani, (Tanzaniaanse activist)

Onze oplossingen

 • Plaza Publica en het suikerrietschandaal

  16/02/2015

  De journalisten van Plaza Publica stuitten bij toeval op het schandaal van de Finca Flamenco. Ze waren naar de plantage gegaan om portretten te maken van suikerrietkappers, niet om een kritisch stuk te schrijven. Met een antieke, houten camera schoten zij plaatjes die uit een andere tijd leken te

  Lees verder

 • Jonge Jakartanen hacken hun stad

  Op een mooie lentedag in 2014 kwamen 132 jonge Indonesiërs bijeen in de conferentiezaal van een hotel in Jakarta. Ze waren gestoken in comfortabele capuchontruien of hippe shirtjes en droegen opmerkelijk vaak een bril. Iedereen had een laptop meegenomen. Niet om te gamen of te surfen, maar om de

  Lees verder

 • Praktische helden uit Kenia

  Boyie is misschien wel de bekendste werkloze van Kenia. De negentienjarige zendpiraat is een boegbeeld voor jonge Kenianen, die net als hij vechten voor hun plek in de samenleving. Zijn radioprogramma, Shujaaz FM, is dagelijks te horen op 23 stations en het stripverhaal over hem en zijn vrienden wordt

  Lees verder