Beeld2

Duurzaam Voedsel

Onze planeet kan de groeiende wereldbevolking tot in lengte van dagen voorzien van voldoende, voedzaam eten. Dat dit niet gebeurt, is evident: een miljard mensen zijn ondervoed, twee miljard mensen kampen met overgewicht. Schaalvergroting, monocultuur en liberalisering, de middelen van de markt, hebben dat nooit kunnen veranderen. In tegendeel. Door stevig bij te dragen aan klimaatverandering, door natuurlijke hulpbronnen uit te putten en door ontelbare planten- en diersoorten te laten verdwijnen, werkt ons huidige voedselsysteem aan haar eigen ondergang. De situatie is aan alle kanten onhoudbaar.

De problemen raken iedereen. Zowel in rijke als arme landen verslechtert de gezondheid van mensen door eentonig en slecht eten. Basiskennis over voedsel en de bereiding ervan is aan het verdwijnen. We weten niet meer waar ons eten vandaan komt en wat erin zit, maar zien wel dat dieren en planten steeds vaker, ernstiger en langer ziek zijn. Of dat voorheen vruchtbare landbouwgronden uitgeput raken en onbruikbaar worden. Dat dat kan leiden tot forse prijsstijgingen weten vooral de armsten onder ons.

Volgens Hivos komen de problemen van ons voedsel voort uit het streven naar winstmaximalisatie en productiviteitsverhoging dat het gehele systeem in zijn greep heeft. Een groeiende tegenbeweging van burgers, bedrijven en organisaties zet daar diversiteit, robuustheid en transparantie tegenover. Er wordt wereldwijd steeds meer ondernomen om de teloorgang van soorten te stoppen, zodat ons eten gevarieerder wordt en het systeem weer tegen een stootje kan. Initiatieven om mensen te informeren over wat zij eten, wat gezond is en wie wat produceert worden populairder. De noodzaak om ons voedsel eerlijker te verdelen, de bodem te voeden in plaats van uit te putten en het klimaat af te koelen in plaats van op te warmen wordt duidelijker.

Hivos gelooft in deze tegenbeweging. Wij werken wereldwijd samen met vooruitstrevende partners aan ambitieuze projecten. Zo zorgt Hivos er in Guatemala voor dat boeren die hun bedrijven klimaatvriendelijker maken, toegang hebben tot de markt voor emissiehandel. Daarmee wordt hun onmisbare bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering eindelijk erkend. In Kenia slagen onze partners er met behulp van stripboeken en radio in om jongeren te interesseren voor het verbouwen van voedsel en wordt de media ingezet om hen te informeren over de kwaliteit van voedsel. In Tanzania werkt Hivos samen met een grote koffiehandelaar om de levensvatbaarheid van honderdduizenden boerenbedrijfjes te verbeteren. Hun verhoogde productiviteit en vergrote diversificatie van gewassen is in het Oost-Afrikaanse land inspiratie geworden voor overheidsbeleid.

Wil je ook bijdragen aan de programma's voor duurzaam voedsel van Hivos?

Doneer nu

“We hebben de waarheid genegeerd dat een goede boer een vakman is van de bovenste plank, een soort artiest.”

 

Wendell Berry (Amerikaanse dichter, activist en boer)

Onze oplossingen

 • Hoe Dinah eerst vakvrouw, toen voorbeeld werd

  16/02/2015

  Toen Dinah weduwe werd, begonnen de problemen. Ze bleef alleen achter met dertien kinderen en een stukje grond. Haar zwager, die het land in de familie wilde houden, eiste dat zij met hem zou trouwen. Alleen zou ze de akkers toch niet kunnen bewerken, dacht hij. Toen Dinah weigerde,

  Lees verder

 • Er groeit nog mais in Dodoma

  In het hart van Tanzania, op ongeveer een uur rijden vanaf de stad Dodoma, handelt Matthias Mtwale in zaaigoed. Zijn boerderij, 28 hectare groot, staat vol met verschillende rassen zonnebloemen en mais. De zaden en pitten die zijn planten leveren, zijn bij uitstek geschikt voor het klimaat en de

  Lees verder

 • Handelen tegen la Roya

  La Roya rukt op in Guatemala. De vroeger zo zeldzame ziekte slaat nu toe tot hoog in de bergen. Ook het dorp van Carolina Pascuala is niet gespaard gebleven. De jonge koffieboerin, klein van stuk, heeft de laatste jaren steeds meer oogst verloren zien gaan. Klimaatverandering is de boosdoener:

  Lees verder