The Governance Gap: de realiteit in Oeganda ná Kony

23 maart, 2012

The Governance Gap is het verhaal van de mensen uit dorpen in de Acholi regio van Oeganda, waar het Lord’s Resistance Army twintig jaar lang dood en verderf heeft gezaaid. Mensen vertellen hoe de ervaringen in de oorlog en de vluchtelingenkampen hun leven en verhouding tot de politiek heeft beïnvloed. Over hun teleurstelling in het gebrekkige of afwezige bestuur dat weinig oog heeft voor de belangen van de dorpelingen.

Teleurstelling en angst
Tijdens het conflict was er nauwelijks bescherming van de regering. ‘We voelden ons totaal verlaten’, vertelt Nighty, een indrukwekkende Oegandese, in de documentaire. Ze is hard aan het werk de hutten op het oorspronkelijke land van haar en haar familie weer op te bouwen. Nighty en de andere Acholi hebben ook nu bar weinig aan het bestuur. Dat zou op verschillende niveaus zo zijn georganiseerd dat ook de kleine dorpen inspraak hebben. De realiteit is anders. Sterker nog: mensen zijn bang om kritiek te uiten op de regering omdat ze dan kunnen worden vastgezet voor het ‘beschadigen van de reputatie’ van de regering.

Hoezo armbandjes om Kony op te pakken, waarom steunen jullie ons niet?
Deze realiteit in Oeganda laat Kony2012 allemaal niet zien. Tot ergernis van de inwoners van Noord-Oeganda. Zoals Marije Oosterom in deze blogpost schrijft: “Toen Kony 2012 in Noord-Oeganda werd vertoond, werden veel van de mensen die de verschrikkingen van het LRA zelf hebben meegemaakt boos over de hier zo populaire video. Dit verbaasde mij niet. En ik ben niet de eerste die opmerkt, dat de film de mensen om wie het gaat geen stem geeft. Zij zijn niet alleen slachtoffers, maar net zozeer overlevenden. Kony 2012 heeft geen aandacht voor de problemen na het conflict. Het is geen wonder dat mensen zich afvroegen: hoezo armbandjes om Kony op te pakken, waarom steunen jullie ons niet? In tegenstelling wat Kony2012 ons wil doen geloven, is met de arrestatie van Kony niet alles opgelost. Er zijn grote problemen in de Acholi regio na het conflict.In The Governance Gap komen Acholi zelf aan het woord en vertellen zij over hun zorgen over het herstelproces. Interessant genoeg, is Kony te pakken krijgen niet hun eerste prioriteit. Het zijn de zichtbare en onzichtbare consequenties van het conflict die hen het meeste bezighouden.”

Dat is te zien in The Governance Gap: de realiteit in post-conflict Oeganda en de worsteling van de bevolking om te gaan met de politieke erfenis van de oorlog.

Lees hier een artikel in NRC over Oeganda, Kony2012 en The Governace Gap.

Marjoke Oosterom deed voor haar promotie-onderzoek aan het Institute of Development Studies over verhoudingen tussen de staat en burgers in post-conflict Noord-Oeganda 10 maanden veldonderzoek. Verslagen van haar research zijn te vinden op haar Hivos researchblog.

 

 

 

Lees ook