Terug naar de schoolbanken

28 mei, 2014

Het door Hivos gecoördineerde programma Stop Kinderarbeid realiseert in zes Afrikaanse landen ‘Kinderarbeidvrije zones’. In dorpen, boerderijen of plantages in deze zone is geen sprake van kinderarbeid, maar gaan  alle kinderen naar school. Al meer dan 12.000 kinderen hoeven niet (langer) te werken en zitten weer in de schoolbanken.

Akky de Kort, programmamanager bij Stop Kinderarbeid, legt uit over de aanpak in de zones. “We werken niet alleen samen met gemeenschappen om een einde te maken aan schadelijke tradities: ook de mogelijkheden voor onderwijs worden versterkt. Dit doen we in samenwerking met lokale overheden, onderwijsautoriteiten, leraren, vakbonden, werkgevers, ouders en de kinderen zelf. Zo willen we iedereen ervan overtuigen dat de school de beste plek is voor kinderen”.

Opmerkelijk is dat het project ‘Omar’s Droom’, onderdeel van het programma Stop Kinderarbeid, een aanpak kiest die past bij de specifieke situatie in het land. Zo maakt de Zimbabwaanse partnerorganisatie CACLAZ gebruik van toneel om gemeenschappen voor te lichten. In Oeganda wordt de economische situatie van ouders versterkt via lokale spaar- en leenassociaties. In Marokko wordt, met dank aan de inzet van de lerarenvakbond, school aantrekkelijker  gemaakt zodat kinderen niet vroegtijdig afhaken.

Tesfalem heeft dankzij dat ene jaar school al de kans gekregen om zijn verborgen talenten te etaleren. De jongen die voorheen geld moest verdienen als veehouder en huishoudhulp, heeft het inmiddels geschopt tot klassenvertegenwoordiger.

School de beste werkplekHet programma Stop Kinderarbeid heeft tot doel alle vormen van kinderarbeid uit te bannen en een voltijdse opleiding te garanderen voor alle kinderen onder de 15. De coalitie werkt samen met organisaties in Azië, Afrika en Zuid-Amerika die uitgaan van het principe dat school de beste plek is voor het kind. Stop Kinderarbeid roept consumenten, bedrijven, regeringen en internationale organisaties op om de oprichting van ‘Kinderarbeidvrije zones’ te steunen en zich in te zetten voor kinderarbeidvrije productieketens. Sinds 2012 ontvangt het project ‘Omar’s Droom’ financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.

Foto: Stop Kinderarbeid

Lees ook