Teleurstellende uitkomst van klimaattop in Kopenhagen

21 december, 2009

Het mislukken van de top in Kopenhagen is slecht nieuws voor mensen in ontwikkelingslanden. Zelf als het vage Akkoord van Kopenhagen wordt uitgevoerd zal de opwarming van de aarde niet onder de twee graden blijven. Met name in ontwikkelingslanden zal dit desastreuze gevolgen hebben. Nu al zijn mensen hier het slachtoffer van onverwachte afwijkingen in regenval – lange droge periodes of juist overstromingen – , vallen vele extra doden door orkanen en andere extreme weersomstandigheden en zullen ziektes als malaria en dengue verder toenemen. De wereldleiders hadden in Kopenhagen de kans om een goed akkoord te sluiten maar door onderling gekrakeel en verdedigen van eigen belangen is dit niet gebeurd.

Ook de EU, waaronder Nederland, moet zich deze mislukking aantrekken. Te lang is ontkend dat voortzetten van Kyoto onderdeel moet zijn van een volgende stap. De twee sporen aanpak van Tuvalu – een spoor met voortzetting van Kyoto en daarnaast een spoor met bredere verplichtingen – verdient alle steun. Natuurlijk moeten Amerika en opkomende economieen als China ook bijdragen aan vermindering van emissies. Dat is misschien ook het belangrijkste positieve punt van de Verklaring van Kopenhagen. Deze landen die nog niet meededen aan het Kyoto verdrag erkennen nu de noodzaak klimaatverandering aan te pakken.

Veel tijd om te treuren over Kopenhagen hebben we niet. Er is geen andere keus dan doorgaan met de strijd tegen klimaatverandering. Volgens het Akkoord van Kopenhagen moeten landen voor 1 februari hun doelstellingen ten aanzien van emissie beperking inleveren. Dat moeten we op de voet volgen en de EU moet minimaal 30% reductie door maatregelen in eigen regio aanbieden. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor ontwikkelingslanden. Die moeten zich hier goed op voorbereiden en laten zien dat zij in staat zijn dit geld effectief in te zetten. Hivos vindt – met haar partners – dat het geld vooral ten goede moet komen aan de meest kwetsbaren in deze landen. Hivos zal zich – ook in 2010 – blijven inzetten voor een goed en duurzaam energiebeleid.

Lees ook