Taskforce Biodiversiteit: Economie kansloos zonder ecologie

14 december, 2011

Om dit te bereiken moeten in 2020  biodiversiteitverlies tot staan gebracht zijn en in 2030 onze ecologische voetafdruk zijn gehalveerd. Hans Alders: "We moeten de omslag maken naar groene groei in ecologisch, economisch èn sociaal opzicht. Alleen dan kunnen we een economisch en ecologisch faillissement voorkomen, grondstoffenzekerheid voor de industrie garanderen, armoede uitbannen en een groeiende wereldbevolking voeden en kans bieden op een menswaardig bestaan. Die omslag moet ook in andere landen worden gemaakt: duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet in ontwikkelingssamenwerking leidend worden. Nederland kan met haar kennis en kunde op gebieden als landbouw, chemie  en water- en natuurbeheer daarin een belangrijke en kansrijke rol vervullen."

Lees de belangrijkste aanbevelingen van de Taskforce of het hele rapport hier.

.

Lees ook