Symposium: Klimaat voor ontwikkeling op 12 oktober

7 oktober, 2009

Want voor de mensheid is klimaatverandering een bedreiging en met halve maatregelen en besluiteloosheid wordt het probleem niet opgelost. Een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie is daarom noodzakelijk. Dit geldt zowel voor ontwikkelde landen met een hoge CO2 uitstoot, als voor ontwikkelende economieën met een lage, maar groeiende energie behoefte.

Hivos maakt zich sterk voor een transitie naar honderd procent hernieuwbare energie. Samen met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden werken we aan de toegang tot energie voor arme groepen door middel van duurzame energie projecten. Bovendien pleit Hivos voor een beter energie & klimaatbeleid. Het symposium bediscussieert de mogelijkheden voor, en de rol van, ontwikkelende economieën op de weg naar duurzame energie. Indonesië dient als voorbeeld.

Voormalig minister van milieu in Indonesië, Dr. E. Salim, zal ons door het huidige en toekomstige energie & klimaat beleid van Indonesië leiden. Ook zal hij ingaan op de vraag welke rol ontwikkelende economieën kunnen spelen in het tegengaan van klimaatverandering.

Daarnaast zal een aantal organisaties hun ervaringen met duurzame energie projecten in het veld, uit de doeken doen. Prof. Joyeeta Gupta zal de vraagstelling verbreden en in perspectief plaatsen door te stellen dat de verhouding zoek is tussen diegene die de klimaatverandering hebben veroorzaakt en diegene die er de gevolgen van zullen ondervinden. De heer Hugo von Meijenfeld, plaatsvervangend Directeur Generaal Milieubeheer van VROM en Speciaal Gezant voor Klimaat, zal uitleggen hoe dergelijke (morele) vraagstukken de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen beïnvloeden.

De discussie wordt geleid door journalist Frenk van der Linden.

De toegang is gratis. Aanmelden voor het symposium kan hier

Datum: 12 oktober
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Westergasfabriek (Machinegebouw), Pazzanistraat 8, 1014 DB Amsterdam

Lees meer over het symposium

Kijk hier voor meer informatie over het programma

Lees ook