Twee medeoprichters van Support Yemen, een partner van Hivos in het programma Women on the Frontline, presenteerden 14 november hun werk en visie tijdens de openingssessie van de Midden-Oostendag in Utrecht. Aan het begin van de openingssessie werd een minuut stilte gehouden om niet alleen de slachtoffers in Parijs, maar ook de slachtoffers die elke dag in het Midden-Oosten vallen te herdenken.

Op een artistieke manier problemen aan de kaak stellen

Support Yemen is een organisatie die door middel van film verslag doet van het dagelijks leven van mensen die dag in dag uit te kampen hebben met geweld en onderdrukking in Jemen. Jemen: een land dat op dit moment door de wereld wordt vergeten, terwijl er dit jaar nergens ter wereld meer burgerslachtoffers zijn gevallen. De kracht van Support Yemen is dat ze binnen zo’n complexe oorlogssituatie er telkens weer in slagen op een artistieke manier diepliggende maatschappelijke en politieke problemen in Jemen aan de kaak te stellen, met de nodige risico's. Zo verwoordt Abdurahman Hussain: “Het is in Jemen riskanter een camera te dragen dan een wapen.”

De veerkracht van een stad

Abdurahman Hussain en Osamah Alfakih toonden eerst hun film ‘A Melody of Alienation’. Deze film is een ode aan de hoofdstad Sana’a; de stad waar Abdurahman en Osamah wonen. Doel van deze film is de inwoners van Jemen te herinneren aan de veerkracht van hun stad, ondanks de vele conflicten waar de stad getuige van is geweest.

De impact van sektarische verdeeldheid

Ze eindigden hun presentatie met het tonen van hun meest recente film: ‘A Broken Home.’ Deze film plaatst de huidige oorlog in Jemen in een reeks van conflicten die het land heeft gekend, en laat daarbij het specifieke karakter van deze oorlog zien. Vanuit het perspectief van twee vrouwen zien we de impact van sektarische verdeeldheid en het gevaar dat dit met zich meebrengt. Het tegengaan van deze sektarische verdeeldheid is precies waar Support Yemen voor staat. Met hun werk streven ze ernaar inclusiviteit te creëren en een veilige ruimte te bieden vrij van etnische, sociale, politieke, sektarische (voor)oordelen.

Jemen is meer dan bloedige beelden

Zoals de presentator van Midden-Oostendag goed verwoordde: “Deze films laten ons een andere manier zien om naar Jemen te kijken.” Osamah sloot zich hier volledig bij aan: “Voor ons zijn bloedige beelden een dagelijks iets, maar Jemen is meer dan dat. Wij proberen Jemen te tonen vanuit een ander perspectief dan de media.”

Middenpositie 

De enige oplossing van het conflict is een politiek akkoord. Om daar te komen dient een middenweg gevonden te worden. Dat de films van Support Yemen precies deze middenpositie zo sterk weten te tonen, getuigt van hun relevantie en unieke karakter. Ondanks de extreem moeilijke omstandigheden blijft Support Yemen zich inzetten de onderliggende en gerepresenteerde emoties van haat, pessimisme, en hoop in een door een oorlog geteisterd land als Jemen op een kunstzinnige wijze, door storytelling bloot te leggen.

Tolerantie en verdraagzaamheid

Tolerantie en verdraagzaamheid: cruciale waarden in de boodschap van Support Yemen’s films en van groot belang in de huidige tijden van (de dreiging van) geweld; of dat nu in Jemen of Parijs plaatsvindt.

vlnr Abdurahman Hussain en Osamah Alfakih

vlnr Abdurahman Hussain en Osamah Alfakih