Beeld2

Stop seksueel geweld tegen vrouwen

Er is geen ontkomen aan, de aangrijpende beelden van vluchtelingenstromen. Onze adem stokt bij het zien van jonge gezinnen op zoek naar veiligheid. Ze komen veelal uit het door oorlog verwoeste Syrië, zijn verdreven en op drift geraakt. Naar schatting een kwart miljoen Syrische vluchtelingen zoekt in Europa een veilig heenkomen.

In buurland Libanon zijn dat er zelfs meer dan één miljoen: één op de vier mensen in Libanon is inmiddels vluchteling. In deze ontwrichte samenleving leidt frustratie, stress en grote armoede vaker tot geweld tegen vrouwen. Huiselijk geweld, verkrachting en ook kindhuwelijken komen op grote schaal voor. Erover spreken is taboe.

Sara durft er nu over te praten. Zij ontvluchtte de oorlog in Syrië en werd op haar zestiende door haar familie in Libanon uitgehuwelijkt. Haar nieuwe thuis was een hel. Haar man sloeg haar zonder aanleiding. Sara vluchtte opnieuw en klopte aan bij een ‘blijf-van-mijn-lijf-huis’ voor vrouwen van Hivos partner Abaad in Libanon. Daar vond ze een veilig onderkomen en psychische hulp.

Met veel ervaring in het Midden-Oosten lukt het Hivos om het taboe op seksueel geweld te doorbreken. In blijf-van-mijn-lijf-huizen, met voorlichting, maar ook met rollenspellen waarin vrouwen uiting kunnen geven aan hun gevoelens en zo weer zelfvertrouwen opbouwen. Ze leren dat zeggenschap over hun lichaam een mensenrecht is. Omdat de oorlog in Syrië diepe sporen trekt in omringende landen zoals Libanon, vragen wij u om een donatie: met uw hulp kunnen we seksueel geweld tegen vrouwen stoppen.

Help deze vrouwen met een gift!

Met uw gift kunnen wij meer lokale organisaties steunen bij de bestrijding van het toenemende seksuele geweld in het Midden-Oosten. Dat is nu harder nodig dan ooit.