Stop FGM Mideast!

4 juni, 2012

Vandaag begint de campagne Stop FGM Mideast! – een regionaal programma van Hivos en WADI om aandacht te vragen voor vrouwenbesnijdenis in het Midden-Oosten. De campagne richt zich op Katar, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Saoedi-Arabië, Irak, Jordanië, Palestina en Syrië. Een deel van de campagne zal gaan om onderzoek. Het is voor een goede aanpak van deze gruwelijke praktijk allereerst belangrijk dat er meer informatie beschikbaar is over FGM in de regio. Een tweede doel is capaciteitsopbouw van organisaties die zich inzetten tegen vrouwenbesnijdenis en meer uitwisseling tussen organisaties. De uitkomsten van het onderzoek zullen met verschillende organisaties met elkaar worden besproken. En natuurlijk hoe de informatie, kennis en ervaring gedeeld kan worden om FGM in de verschillende landen aan te pakken.

Lees ook