Stichting Kinderpostzegels partner campagne Stop kinderarbeid

29 januari, 2010

De campagne streeft er naar om kinderarbeid geheel uit te bannen door dagonderwijs te bieden voor alle kinderen tot 15 jaar. Kinderarbeid is nog steeds een groot probleem in alle delen van de wereld: 218 miljoen kinderen werken en gaan niet (of nauwelijks) naar school. Ze leven in armoede, met weinig hoop op een beter leven.

Oproep aan regeringen, internationale organisatie en bedrijven
‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ roept regeringen, internationale organisaties en bedrijven op meer tegen kinderarbeid te doen. Voorbeelden? Regeringen kunnen onder meer hulp voor onderwijs koppelen aan actie tegen kinderarbeid. En bedrijven moeten zorgen dat hun producten niet door kinderen worden gemaakt. ‘Stop kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ ondersteunt ook lokale organisaties in ontwikkelingslanden die proberen kinderen naar school te krijgen én te houden.

Stichting Kinderpostzegels
De campagne ‘Stop Kinderarbeid’sluit goed aan bij het doel van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Dit is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is het bekendst en vormt het visitekaartje van de organisatie.Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met het ingezamelde geld steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

Stop Kinderarbeid
Het lobby- en educatieproject ‘Stop Kinderarbeid’ is een gezamenlijk initiatief van de van de Alliance2015, een samenwerkingsverband van zes Europese ontwikkelingsorganisaties. Ook Hivos maakt hier deel van uit.

In Nederland wekt Hivos samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep (LIW), in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden.

Meer info:
>> Campagne ‘Stop Kinderarbeid’
>> Stichting Kinderpostzegels

Lees ook