Publicatie Hivos-jaarverslag vertraagd

De publicatie van het Hivos-jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017 heeft vertraging opgelopen.

Voor het invoeren van een nieuwe werkwijze in combinatie met een verdere decentralisatie van het financiële beheer van projecten naar de regio’s in 2017, zijn aanpassingen in de financiële systemen nodig. Deze aanpassingen hebben echter onverwacht het opstellen van de jaarrekening vertraagd.

We zijn tijdens de zomermaanden druk bezig met het afronden van het jaarverslag en de jaarrekening en houden je op de hoogte van de voortgang.

Voor nadere informatie en vragen kunt u contact opnemen met Hivos Media Officer Roman Baatenburg de Jong (rbaatenburg@hivos.org).