Publicatie Hivos jaarverslag en jaarrekening 2019 vertraagd

De publicatie van het Hivos jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2019 is vertraagd tot september 2020.

In 2019 heeft Hivos de administratieve systemen voor financieel- en projectmanagement aangepast om ons werk en onze controles te verbeteren. De migratie van het ene naar het andere systeem heeft er tijdelijk toe geleid dat er twee systemen tegelijk in gebruik waren. Dit maakt het afronden van ons jaarverslag en de jaarrekeningen complexer dan normaal. Bovendien heeft de wereldwijde coronacrisis een tijdige oplevering belemmerd.

Hivos streeft ernaar om eind juli de voorlopige cijfers op de website te publiceren. Na afronding worden beide documenten op onze website gepubliceerd. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Corporate Communicatie via comms@hivos.org.