Publicatie Hivos jaarverslag en jaarrekening 2018 vertraagd

De publicatie van het Hivos jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2018 heeft vertraging opgelopen.

In 2018 heeft Hivos wijzigingen doorgevoerd in de manier van verslaglegging, waardoor het rapporteren over 2018 complexer is dan gebruikelijk. Daarnaast voert Hivos veranderingen door om te kunnen voldoen aan de toenemende eisen van externe auditors. Ook dat draagt bij aan de vertraging.

Tijdens de zomermaanden wordt gewerkt aan de definitieve versie van het jaarverslag en de jaarrekening. Deze worden vervolgens zo snel mogelijk gepubliceerd op onze website.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de corporate communicatieafdeling van Hivos via comms@hivos.org.