Publicatie Hivos draft jaarverslag 2019

Hierbij presenteert Hivos haar concept jaarverslag over 2019. In het document zijn naast programmatische hoogtepunten ook de voorlopige jaarrekeningen te vinden.

Het definitieve jaarverslag 2019 is helaas nog niet afgerond. De verbeteringen in onze financiële administratie die vorig jaar zijn ingezet, zijn grotendeels gerealiseerd in de eerste helft van 2020, maar de datamigratie vraagt ​​nog veel aandacht, waaronder de harmonisatie van het gebruik van twee verschillende systemen in het boekjaar 2019.

De coronacrisis heeft sinds maart ook bijgedragen aan deze vertraging, zowel door lock-downs in onze regiokantoren als door een aantal aangescherpte eisen van de accountants over de uit te brengen continuïteitsverklaring. Als gevolg hiervan is de audit door ons externe accountantskantoor Deloitte nog in volle gang en staat de jaarrekening nu gepland voor september 2020.

Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling corporate communicatie via comms@hivos.org.