Publicatie: Fuelling progress or poverty? The EU and biofuels in Tanzania

3 april, 2013

De belangrijkste conclusie uit het rapport, dat mede werd gefinancierd door Hivos,  is dat het stimuleren van de productie en het gebruik van biogas niet in het voordeel van ontwikkelingslanden heeft gewerkt. Door de productie van biobrandstoffen zouden de voedselprijzen omhoog zijn gegaan en het beleid heeft ook de grootschalige aankoop van grond voor de productie van biobrandstoffen aangemoedigd, wat resulteerde in landroof en ontbossing. Minister Ploumen reageerde in een korte toespraak als volgt: ‘Duurzaamheid is een breed begrip en biobrandstoffen moeten niet ten koste gaan van voedselzekerheid, mensenrechten en biodiversiteit’

Het Hivos Green Entrepreneurship programma is betrokken bij verschillende pilot-projecten met biobrandstof, veelal met Jatropha, een eerste generatie biobrandstof die enkele jaren geleden werd gepresenteerd als een wondergewas. Het gewas zou overal kunnen groeien, weinig aandacht vereisen en kon gebruikt worden als biobrandstof, voor medicijnen of zeep. Dit bleek niet altijd het geval. Toch kan het verbouwen van Jatropha winstgevend zijn voor kleinschalige producenten mits het gewas goed word beheerd (niet concurreert met voedsel) en ook gebruikt wordt voor andere doeleinden (bijvoorbeeld medicijnen, zeep) dan uitsluitend als biobrandstof.

Hivos vindt dat de EU kan een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van de effectiviteit en duurzaamheid van Jatropha als extra inkomensvoorziening van kleine boeren. Ook kan de EU zorgen dat vrouwen een stem krijgen in de besluitvorming met betrekking tot de productie en verwerking van Jatropha, zij zijn de belangrijkste stakeholders. Jatropha productie alleen kan nooit de oplossing zijn voor boeren in ontwikkelingslanden. Het is noodzakelijk is om ook te kijken naar alternatieve duurzame gewassen en oplossingen om kleine boeren te ondersteun in hun inkomensgenererende activiteiten.

Voor meer informatie leest u onze beleidsnota: Biobrandstoffen: een Hivos perspectief.

Foto cc copyright CIFOR.

Lees ook

 • Op weg naar gelijke rechten in de Caraïben

  13/12/2018

  In 2009 werden vier transgenders in Guyana opgepakt en gearresteerd wegens crossdressing. In de rechtbank kregen ze te horen dat ze verward waren over hun seksualiteit. “Ga op zoek naar Jezus”, luidde het advies van de rechter. Nu, na negen jaar lang de wet uitdagen en de zaak aanvechten, is er eindelijk gerechtigheid: crossdressing is […]

  Lees meer

 • Hivos steunt spraakmakende documentaire over het leven van drie transgenders

  20/11/2018

  Filmmaker Koen Suidgeest en de stichting Human Rights in the Picture hebben van Hivos financiële steun gekregen om een documentaire te maken die wereldwijd ingezet gaat voor educatie en activisme op het gebied van transseksualiteit.

  Lees meer

 • Waarom we stil zijn

  16/11/2018

  Mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Daarom doen Hivos en honderden andere organisaties van 16 tot en met 18 november mee met SPEAK! campagne.

  Lees meer