Beeld2

Vrouwenrechten

Meisjes en vrouwen zijn vrijwel overal in de wereld slechter af dan jongens en mannen. Dat verandert langzaam maar zeker. Meer meisjes gaan naar school, meer vrouwen krijgen politieke macht en meer rechten worden in de wet vastgelegd. Toch is gelijkheid tussen de seksen nog steeds een toekomstdroom. Conservatieve krachten verzetten zich, economische groei komt vooral ten goede aan mannen en oude sociale verhoudingen laten zich moeilijk veranderen. Het is nog steeds ‘a man’s world’.

Het vrouwenrechtenprogramma van Hivos kent een lange geschiedenis. Al decennialang steunen wij wereldwijd vrouwen om zich te organiseren; om tegenwicht te bieden. Maar dat alleen is niet genoeg; het succes van vrouwenorganisaties, bijvoorbeeld om rechten te verankeren in wetgeving, heeft een keerzijde. Want waar vrouwen mondiger worden, groeit het verzet van mannen. En dan blijkt vaak dat de letter van de wet in de praktijk niet veel voorstelt. Het vrouwenrechtenprogramma van Hivos is daarom steeds weer op zoek naar nieuwe manieren om verandering te bewerkstelligen in de hoofden van mensen. Er is volop kruisbestuiving met andere werkterreinen van Hivos. Daardoor hebben wij geleerd hoe wij vrouwenrechten verder kunnen helpen met apps, straatkunst en stripboeken, of zelfs met biogas installaties en landbouwcursussen. Waar we ook werken en wat we ook doen: de rol van vrouwen staat altijd op ons netvlies.

Hivos deinst er niet voor terug om juist de meest controversiële onderwerpen op de agenda te zetten. Zo zijn wij een van de weinige organisaties die zich inspant voor veilige abortus en tegen vrouwenbesnijdenis. Daarnaast kiezen wij er voor om te werken in de meest vrouwonvriendelijke delen van de wereld. Onder onze partners bevinden zich advocaten uit Egypte, ondernemers uit Kenia, activisten uit Honduras en parlementariërs uit Irak. Naast hun formele werk zorgen zij voor opschudding, vernieuwing en verzet, alleen omdat zij vrouw zijn. Samen met hen willen wij de strijd voor gelijke rechten niet alleen doorzetten, maar in een stroomversnelling brengen.