Prinsjesdag 2014

16 september, 2014

De verwevenheid van Nederland met de wereld werd afgelopen zomer duidelijker dan ooit. Internationale crises in Oekraïne en Irak kwamen zeer dichtbij. Deze Prinsjesdag staat dan ook in het teken van de huidige mondiale instabiliteit en het besef dat Nederland afhankelijk is van het buitenland. Koning Willem Alexander stelde dat “de internationale oriëntatie van Nederland ons veel goeds brengt, maar ook gepaard gaat met risico’s en kwetsbaarheden”. Met deze noodinvestering kiest het kabinet weer meer voor het buitenland. Hivos vindt dit een goede zaak. Tegelijkertijd constateert Hivos dat de uitvoering van de forse bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking nog gaande is. Dit bemoeilijkt de investeringen in lange termijn oplossingen.

Een lange termijn oplossing voor de conflicten zoals in Irak en Syrië is ver weg. Het verlenen van noodhulp lijkt het enige wat mogelijk is. Naast de op dit moment hoognodige hulp is het echter van belang om te blijven kijken naar een structurele aanpak die zich richt op de onderliggende oorzaken, inclusief investeringen in ontwikkeling en preventie. Het politieke debat moet zich niet verengen tot of Irak en de strijd tegen IS, of noodhulp. Hivos merkt dat de aandacht in Irak voor de strijd tegen het terrorisme zorgt voor minder aandacht op andere terreinen. Door de afnemende politiecapaciteit neemt de wetteloosheid toe en dreigt geweld tegen vrouwen (rondom kindhuwelijken en eerwraak bijvoorbeeld). Naast internationale militaire aandacht moet aandacht voor de ‘reguliere’ misstanden in Irak niet ontbreken.

Concrete inzet vanuit NederlandAandacht voor een structurele aanpak betekent voor Hivos ook dat er niet hard gekort wordt op Nederlandse ambassades. Juist in de huidige situatie heeft Nederland sterke diplomatie nodig, zowel als het gaat om vrede en veiligheid als om handel en ontwikkelingssamenwerking. De ingezette bezuinigingen op de posten zou dan ook opnieuw bekeken moeten worden, zeker in conflictgebieden.

Specifiek voor de situatie in de regio Irak is druk vanuit Nederland en de Europese Unie op de regering in Bagdad en Koerdistan nodig om politieke hervormingen door te zetten. De algemene ledenvergadering van de VN eind september is daar een goede gelegenheid voor. Dan gaat het erom dat alle groeperingen een stem krijgen in de Iraakse   politiek en er aandacht is voor politieke participatie van vrouwen. De Iraakse overheid moet voorkomen dat vrouwen en meisjes extra de dupe worden van dit conflict. Zij worden immers door strijdende partijen ingezet als wapens in een immorele strijd en daarna vaak verstoten uit hun eigen gemeenschap. Aandacht voor psychologische hulp en traumabehandeling binnen de nu beschikbare noodhulpgelden is dan ook belangrijk. 

Lees ook