Pluim van Ploumen voor maatschappelijk middenveld

10 oktober, 2013

De minister heeft, net als in haar nota ‘Wat de wereld verdient’, veel lof voor het werk van maatschappelijke organisaties. In heldere taal schetst zij de belangrijke bijdrage die zij kunnen leveren aan transparantere en beter presterende overheden, sociale en economische ontwikkeling en het tegengaan van milieudegradatie. Hivos waardeert het dat de minister oog heeft voor de toegevoegde waarde van kritische maatschappelijke actoren in het afdwingen van een beter leefklimaat voor burgers overal ter wereld. Dit zijn de spelers die ondermaats presterende overheden scherp houden.

Met die overtuiging blijven de gemaakte financiële keuzes bevreemding wekken. In haar nota van maart 2013 bepaalde minister Ploumen dat het budget voor de ‘versterking van het maatschappelijk middenveld’ in 2016 wordt gehalveerd tot €219 miljoen. Die keuze strookt niet met alle loftuitingen aan het adres van maatschappelijke organisaties en hun samenwerkende partners, de countervailing powers, in lage en middeninkomenlanden. Met andere woorden als de minister vitale tegenkrachten zó belangrijk vindt, dan steekt de beschikbaar gestelde €219 miljoen schril af tegen haar totale begroting van bijna €4 miljard.

Druk op het middenveldBovendien wordt het druk op het middenveld, om het in voetbaltermen uit te drukken. Strategische partnerschappen, het Accountability Fund, de innovatiefaciliteit, kennisopbouw;  het moet allemaal betaald worden uit het eerder genoemde bedrag van €219 miljoen. De brief biedt nog geen inzicht in de financiële ruimte voor maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de thematische doelstellingen; denk aan voedselzekerheid en klimaat.

Hivos ziet tevens het gevaar voor versnippering van het budget. “Neem het Accountability Fund. Met €15 miljoen per jaar geeft Nederland niet genoeg gewicht aan dit buitengewoon belangrijke onderwerp”, zegt Edwin Huizing. “Ook is het soms niet handig als Nederlandse ambassades rechtstreeks kritische organisaties financieren. Dit kan op gespannen voet staan met de heersende handelsdiplomatie en met de onafhankelijke rol van maatschappelijke organisaties.”

 

Foto cc: Thomas v. der Osten-Sacken

Lees ook