Platteland profiteert van hernieuwbare energie

29 september, 2014

Momenteel heeft een vijfde van de wereldpopulatie – 1,3 miljard mensen – geen toegang tot energie. 2,6 miljard mensen zijn afhankelijk van ouderwetse houtvuren, waardoor ze worden blootgesteld aan ongezonde rookwalmen. Het leeuwendeel van deze groep is arm en leeft op het platteland.

Toegang tot betaalbare hernieuwbare energie kan volgens Hivos een wereld van verschil betekenen voor arme bevolking in afgelegen gebieden. Duurzame energie draagt bij aan gezondere leefomstandigheden en heeft een positieve impact op de arbeidsproductiviteit. Dankzij de komst van verlichting kunnen plattelandskinderen bijvoorbeeld ’s avonds hun huiswerk maken. Deze positieve effecten blijken onder andere uit de ervaringen van Hivos met biogasprojecten in Oost-Afrika en groene energieprojecten op het Indonesische eiland Sumba.
 

BrusselDe Europese Unie heeft in beleid en budget het belang van hernieuwbare energie in afgelegen gebieden onderschreven. Hivos roept de beslissers in Brussel op om hun invloed aan te wenden om dit te realiseren.

Ook pleit Hivos ervoor om maatschappelijke organisaties meer te betrekken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van EU-beleid. “Zo kunnen private partijen en overheden makkelijker hun doelen bereiken, en worden de beoogde afnemers van hernieuwbare energie optimaal betrokken”, aldus Eco Matser, specialist energie en ontwikkeling bij Hivos.

Lees hier de brief die Edwin Huizing, algemeen directeur van Hivos, naar aanleiding van het nieuwe rapport naar het Europees Parlement stuurde.

Lees ook