Persvrijheid – Bloggers in de houdgreep

3 mei, 2012

Machten krijgen vrij spel Internetvrijheid staat nog niet écht op de politieke agenda. Ten onrechte, volgens internetspecialiste Rebecca MacKinnon. Machten hebben op internet vrij spel, met twijfelachtige praktijken tot gevolg. En omdat internet een steeds belangrijker plaats inneemt is het de hoogste tijd voor een omschakeling. Lees meer: Consent of the Networked

 

Geld verdienen met spionagetechnologie Ben Wagner onderzocht voor Hivos welke bedrijven aan welke landen censuur- en opsporingstechnologie verkopen. Uit zijn onderzoek blijkt dat grof geld wordt verdiend met spionagetechnologie:  vooral beruchte dictators betalen er grif voor. Lees meer: Exporting Censorship And Surveillance Technology

Vrijheden inperken met restricties  In 2011 onderzocht het Global Information Society Watch in welke mate overheden in samenwerking met nationale internet- en telefoonaanbieders vrijheid op het web inperken. Opvallend genoeg gebruiken burgers die zich verzetten tegen deze restricties dezelfde technologie om ze ongedaan te maken. Lees meer: Internet rights and democratisation

Lees ook