Partos wil gesprek over uitlatingen Rosenthal

20 januari, 2011

De minister stelt dat ontwikkelingsorganisaties moeten vrezen voor hun subsidie wanneer zij activiteiten uitvoeren die ‘strijdig zijn met de regeringsopvattingen’. Partos wil van staatssecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking weten of de uitspraken van de minister een beleidswijziging inhouden. Hivos deelt de zorgen van de branchevereniging.

Scherpe kritiek
In de brief constateert Partos dat de minister met zijn uitspraken breekt met het verleden. “Het is tot nu toe altijd zo geweest dat Nederlandse ontwikkelingsorganisaties de ruimte kregen om waar dat past binnen hun gestelde doelen, tegen onderdelen van het Nederlandse beleid in te gaan. Dit om hen in staat te stellen op te komen voor de waarden waarvoor zij staan – ook indien daarbij scherpe kritiek wordt uitgeoefend op overheden of bijvoorbeeld ook ondernemingen.”

Volgens ondertekenaar Alexander Kohnstamm, directeur van Partos, vertegenwoordigen ontwikkelingsorganisaties de stem van de burger richting de Nederlandse overheid en houden zij de Nederlandse regering scherp. Eerdere uitspraken van de staatssecretaris doen vermoeden dat hij deze mening deelt. Recentelijk zei Ben Knapen in de Tweede Kamer: “Bovendien beschouw ik hen [ontwikkelingsorganisaties] ook als een waakhond. Zo moeten ze ook kunnen functioneren. Ze moeten ons wakker houden en ons op onze fouten wijzen.”

Lees hier de volledige brief.

Lees ook