PANN debat: Homofobie? Flikker toch op.

18 mei, 2012

Het vaste panel bestond deze avond uit oud-politicus, coach en spreker Rita Verdonk en Utrechtse wethouder Victor Everhardt. Bij elke stelling nam een derde gastpanellid plaats, waaronder Hivos LGBT specialist Fabiënne Simenel!

“Jongeren van nu vechten niet meer voor hun rechten maar willen vooral feesten” Toen deze stelling werd getoond rees meteen de vraag of jongeren van nu nog wel moeten ‘vechten’ voor hun rechten. Vechten is niet meer nodig, volgens PANN voorzitter Petra Luiken, maar er moet nog steeds draagkracht gecreëerd worden. Nederland loopt voor op gebied van homo-emancipatie maar er moet nog genoeg gebeuren. Een aantal deelnemers in de zaal vond dat jongeren van nu inderdaad niet meer strijden voor hun rechten zoals dat in de jaren 70 en 80 gebeurde, maar zowel wethouder Everhardt als Petra Luiken waren het daar niet mee eens. Met name in Utrecht zijn jongeren betrokken bij homo-emancipatie, dat zie je aan het aantal vrijwilligers bij PANN en andere roze evenementen. Volgens hen zit het met de zichtbaarheid in Utrecht wel goed, maar Rita Verdonk was het daar niet mee eens: er moet nog veel gebeuren, zeker als je kijkt naar de recente incidenten waarbij homoseksuele stellen uit hun Utrechtse woning gepest werden. Ook op scholen moet hier veel meer aandacht aan besteed worden om bewustwording te creëren en het beleid aan te passen. Hoe grijpen scholen en sportverenigingen bijvoorbeeld in als er met ‘vieze homo!’ gescholden wordt?

“De media moeten geen homogeweld laten zien want dat vergroot de kans op incidenten” Bij deze stelling nam de hoofdredacteur van gay.nl Kristiaan Schimmel plaats. Zowel panelleden waren het hier redelijk unaniem over eens: over homogeweld moet juist wel bericht worden zodat hier aandacht voor gegenereerd wordt en het fenomeen homogeweld zichtbaar blijft. Als dit soort berichten niet in de media komt denkt Nederland dat het niet voorkomt en wordt er dus niets gedaan om deze vorm van geweld te bestrijden. Een deelnemer uit de zaal vertelde echter dat dit soort incidenten ook ‘teveel’ naar voren gebracht kunnen worden in de media. Hierdoor gaan mensen denken dat het geaccepteerd en normaal gedrag is, waardoor geweld tegen homo’s zal toenemen. Volgens Kristiaan Schimmel klopt het dat deze boodschap terecht kan komen bij mensen die kwaad in de zin hebben, maar ook bij instanties als het COC die door deze berichtgeving nog harder gaan werken om homogeweld te bestrijden. Daarom moeten incidenten wel vermeld worden in de media, maar op een integere en vooral niet dramatische manier. Volgens Rita Verdonk kan de media, en alle nieuwe vormen van media, juist ingezet worden om homo-g eweld hard aan te pakken. Homo’s moeten daarom ook zeker zichzelf blijven uiten op straat, maar daarbij natuurlijk wel hun eigen veiligheid in de gaten houden. Zoals Kristiaan Schimmel aangaf: iedere homoseksueel kan met geweld te maken krijgen vanwege zijn of haar geaardheid.

“Nederland moet alle banden verbreken met landen die een homofobe wetgeving hebben.” Bij deze stelling nam LGBT Programma Medewerker van Hivos, Fabienne Simenel, plaats. Zij gaf meteen aan dat Nederland wel erg eenzaam zou worden als het inderdaad de banden zou verbreken met alle landen die een homofobe wetgeving hebben: dat zijn er maar liefst 76. Alle banden verbreken is dus geen reële optie, maar je kunt wel op andere manieren druk uitoefenen. Bijvoorbeeld door samen te werken met ambassades, ministeries en lokale homo-organisaties in die landen. Hoewel er af en toe verkeerde berichten terechtkomen in de media met betrekking tot homo discriminatie, gebeuren er in sommige landen afschuwelijke dingen met LGBTs en Nederland kan zeker een rol spelen in het bestrijden hiervan. Fabiënne sloot het debat dan ook af met een call to action richting de aanwezigen en de (jonge) homogemeenschap in het algemeen: kijk om je heen, kijk over de landsgrenzen heen en doe iets aan de situatie daar door een proactieve houding. Bijvoorbeeld door een petitie te tekenen of je aan te sluiten bij een organisatie die zich inzet voor homo-rechten zoals Hivos.

Kijk hier voor meer informatie over PANN en op deze website om te bekijken wat Hivos doet op gebied van internationale LGBT rechten.

Lees ook