Overstappen op duurzame energie is ook mogelijk in Indonesië

13 oktober, 2009

Alle aanwezigen waren het er over eens dat de verantwoordelijkheid voor klimaatverandering in het westen ligt. Maar ook in ontwikkelende economie zoals Indonesië is er een groeiend bewustzijn over klimaatverandering en gebeurt er veel om duurzame energie te bevorderen.

Indonesische sprekers lieten zien hoe daar een groeiend bewustzijn is van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te bestrijden. Zo vertelden Tri Mumpuni van Ibeka en Kuki Soejachmoen van Pelangi over het enthousiasme van de lokale bevolking voor decentrale duurzame energie projecten, zoals micro waterkrachtcentrales en energie uit afval. Vooral omdat dit zowel duurzame ontwikkeling, als zelfstandigheid en ontwikkeling van de bevolking bevordert.

Maar er is veel geld nodig om de overgang naar duurzame energie in ontwikkelingslanden te bekostigen. Dat geld moet vanuit het Westen structureel beschikbaar komen. Prof. J. Gupta betoogde dat we ontwikkelingshulpgeld niet moeten gebruiken voor klimaat, want deze steun is al toegezegd en nodig voor armoedebestrijding. Volgens Gupta moet er extra geld voor aanpassingen aan klimaatverandering en voor de overgang naar duurzame energie in ontwikkelingslanden beschikbaar komen.

De conclusie aan het eind van de dag werd geformuleerd door debatleider Frenk van der Linden die vaststelde dat wij hier het energieverbruik moeten verminderen, terwijl mensen in ontwikkelingslanden juist meer en betere toegang tot energie moeten krijgen.

Bekijk hier de videoboodschap van oud-minister E. Salim

Lees hier meer over het symposium en bekijk de presentaties

Lees meer over het Hivos Klimaatfonds

Lees ook