Oproep: ABP fossielvrij

1 september, 2014

De brief is onder meer ondertekend door Oxfam Novib, Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie en een aantal hoogleraren. Alle ondertekenaars samen hebben een achterban van ongeveer 1 miljoen mensen. Zij wijzen het ABP op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vragen het fonds geld terug te trekken uit bedrijven zoals Shell, Exxon Mobil en Chevron die een grote negatieve invloed hebben op het klimaat.

De ondertekenaars van de brief maken zich niet alleen zorgen over klimaatverandering, maar wijzen het ABP ook op de risico’s van de ‘carbon bubble’. Deze koolstofzeepbel laat zien dat er naast maatschappelijke, en klimaatrisico’s er ook financiële risico’s kleven aan het investeren in olie, kolen en gas. Zo blijkt uit recente berekeningen dat 60 tot 80% van de fossiele reserves in de grond moet blijven om te kunnen voldoen aan de wereldwijde afspraak de mondiale temperatuurstijging tot maximaal 2°C te beperken. In het vorige week uitgelekte eindrapport van de IPCC (de klimaatcommissie van de VN) wordt de urgentie voor direct ingrijpen om dat doel te halen onderstreept. Aandelen van beleggers in de fossiele voorraden dreigen hierdoor ‘stranded assets’ te worden en hun waarde te verliezen. Daarmee komen ook de pensioenen van 2,8 miljoen ABP-deelnemers uit de sectoren overheid en onderwijs in gevaar.

Het ABP is de grootste Nederlandse vermogensbeheerder met een totaal beheerd vermogen van 300 miljard euro. Daarvan wordt momenteel ongeveer 10 miljard Euro in de olie-, kolen- en gas-industrie geïnvesteerd. Naast de eerder genoemde financiële risico’s, neemt ook het draagvlak voor investeringen in bedrijven in de fossiele industrie af. Wereldwijd groeit de groep mensen die oproept voor fossielvrije investeringen steeds sneller. Ook zijn er al veel instellingen die zich hier bij aansluiten. Zo hebben de Wereldraad van Kerken, de Britisch Medical Association en Stanford University recent besloten hun geld uit fossiele brandstoffen te divesteren.
 

Fossielvrij“Met de uitkomsten van het VN-rapport in het achterhoofd is het niet alleen onaanvaardbaar maar ook kortzichtig om in de fossiele-industrie te blijven investeren, zegt initiatiefnemer Liset Meddens, Coördinator Fossielvrij NL. “Daarnaast liggen er ook enorme kansen voor het ABP om de leiding te nemen en de transitie naar een duurzame en fossielvrije economie te versnellen.” Meddens is ook positief over de beweging van onderaf: “Degenen die aangesloten zijn bij het ABP moeten hun persoonlijke macht niet te onderschatten – iedereen kan bijdragen aan een fossielvrij ABP door simpelweg van je te laten horen via de social media of een mailtje te sturen aan het bestuur”.

Foto cc credits Arnold Paul

Lees ook