Ogutu, kunstenaar dus activist

9 oktober, 2013

Ogutu: “In Nederland richt men zich veel meer op het proces bij het maken van een theaterstuk. De leden van een toneelgroep hebben daarnaast een veel kleinere en specifiekere taak. In Kenia hebben we meestal niet de luxe met een groot team te werken. Ik heb meestal verschillende rollen: als tekstschrijver doe ik ook de belichting of de PR als het moet. Het heeft beide voordelen. Het is goed om je breed te ontwikkelen, aan de andere kant heb ik in Kenia niet de mogelijkheid om mij te specialiseren.

Theater moet zich opnieuw uitvindenIk heb begrepen dat er in Nederland veel aan het veranderen is. Door gebrek aan geld moet het theater zich opnieuw uitvinden, zich beter gaan verkopen en creatiever zijn met tijd en geld. Daarin kan ik de Nederlanders nog wel wat leren. In Kenia heb je vaak een baan naast je werk als theatermaker, wij hebben nooit overheidssubsidie gehad. Ik merk dat jonge theatermakers in Nederland het ook als een kans zien, ze voelen zich vrij en nemen ruimte voor experimenten.

VerkiezingsgeweldNaast mijn werk voor de Theater Company, een partner van het Hivos Cultuurfonds, werk ik ook voor de uitgever Kwani? (Nou en? in het Swahili). Voor hen ging ik na het geweld bij de verkiezingen van 2007 op pad om getuigenissen te verzamelen voor publicatie. We wilden weten hoe het geweld bij die verkiezingen zijn sporen heeft achtergelaten. In 2008 waren de verhalen erg confronterend en de wonden nog erg vers. Dit jaar gaan we terug naar die plaatsen om te zien of de wonden geheeld zijn, we willen de verhalen opnieuw horen en de gevolgen opnieuw in kaart brengen na de positieve ervaring van de afgelopen verkiezingen.

BurgerjournalistIk ga niet alleen als journalist terug naar de plaatsen waar ik in 2007 was, ik ga ook als Ogutu die het verhaal van zijn familie uitdiept en vertelt. Ik heb het verhaal Half Tribe geschreven over mijn ouders die bij verschillende stammen hoorden  en in de problemen kwamen door haatzaaiende speeches rond de verkiezingen van 2007. Ik wil half tribe bewerken voor het toneel en mijn persoonlijke verhaal daarin vertellen: het verhaal van de half tribe die nergens bij hoort.

Kunst en activismeIn Kenia is het moeilijk om een kunstenaar te zijn, zonder ook een activist te zijn. Bij de Theater Company focussen wij op story-telling: persoonlijke verhalen staan centraal, verhalen die staan voor een authentieke ervaring, gezien vanuit het perspectief van de theatermaker. Wij leiden studenten op uit verschillende landen, stammen en achtergronden. Zij werken samen aan theaterstukken. Naast kennis over het schrijven van een plot of het creëren van karakters leren ze samenwerken, maar ook een productie te analyseren en opbouwende kritiek te geven en incasseren. Belangrijke vaardigheden  in het theater, maar ook daarbuiten.”

Lees ook