Oeganda vertoont christelijk-fundamentalistische trekken

28 januari, 2011

Religieus fundamentalisme staat voor media en politiek de laatste jaren gelijk aan moslimfundamentalisme. Dat is onterecht, aldus Jansen. “Iran is altijd in het nieuws, maar het voortsluipend christelijk-fundamentalisme in tal van landen in het Zuiden niet. Het feit dat Oeganda trekken begint te vertonen van een christelijk fundamentalistische staat zou iedereen zorgen moeten baren.”

Uitsluiting
Aangemoedigd door de kerk moeten minderheden in landen als Oeganda het steeds vaker ontgelden. “Dit leidt tot een nog verdere polarisering en uitsluiting van tal van groepen in deze maatschappijen. Vooral LGBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders), mensen met HIV, vrouwen en etnische minderheden met een andere geloofsuiting zijn het slachtoffer.”

De tendens stemt Jansen somber. “Alle verworven vrijheden komen onder druk te staan. We kunnen niet eens meer praten over het verbeteren van rechten, eerder over het proberen vast te houden aan het weinige dat er nu is. Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat we achteruit gaan op het gebied van de mensenrechten.

Mensenrechten
Om het tij te keren zou de Nederlandse regering mensenrechten als speerpunt moeten blijven houden en het niet gaan beschouwen als wisselgeld in economische onderhandelingen, vindt Jansen. “Economische ontwikkeling leidt niet automatisch tot meer aandacht voor mensenrechten, eerder tot het bevoorrechten van een selecte groep. En daar horen vrijwel zeker niet de LGBT’s en andere minderheden bij, die nu al geen toegang krijgen tot economische middelen.”

“Wat we nodig hebben zijn krachtige veroordelingen van dit geweld, oproepen tot een vrije en eerlijke samenleving voor iedereen, implementatie van de universele verklaring van de Rechten van de Mens in alle landen op de wereld en meer en directe investeringen in het opbouwen van maatschappelijke organisaties die hiervoor strijden. Overheden moeten verantwoordelijk worden gemaakt en gehouden voor schendingen van mensenrechten. En in dat licht zijn de organisaties die strijden voor de rechten van LGBT’s op dit moment veruit het slechtst af: minder dan 0,01 procent van de totale investeringen in ontwikkelingssamenwerking komen ten goede aan LGBT’s.”

“Genoeg gepraat dus! Walk the talk, solidariteit alleen is niet genoeg. Verandering moet van binnenuit komen, versterking van en investering in het maatschappelijk middenveld is onontbeerlijk!”

Lees ook