Noren gaan voor duurzaam Sumba

21 oktober, 2013

Het geld wordt geïnvesteerd in duurzame energieoplossingen die afgelegen gemeenschappen van energie voorzien en in het betrekken van lokale organisaties. Bijvoorbeeld zonnepanelen voor het verpompen van irrigatiewater of het opladen mobiele telefoons en zonnelantaarns. 

Afgelegen gebieden"Op afgelegen eilanden is groene energie de slimste en goedkoopste oplossing. Mensen die op Sumba wonen kunnen met windenergie, waterkracht, zonne-energie en biogas op eigen kracht verder", zegt Eco Matser, coördinator Klimaat, energie en ontwikkeling van Hivos.

Dadan Kusdiana van het Indonesische Ministerie van Energie (MEMR) voegt toe, "Wij kunnen de ambitieuze doelstelling van 100% groene energie bereiken door samen te werken met alle betrokkenen. Er is een taskforce gevormd en een stappenplan gemaakt voor mensen uit de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. 

Alle partijen"Onze belangrijkste redenen om dit programma te ondersteunen, zijn de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het gebruik van duurzame energie voor ontwikkeling," zegt Marianne Damhaug van de Noorse ambassade. “Sumba Iconic Island” kan model worden voor duurzame oplossingen in andere gebieden in Indonesië en daarbuiten."

Lees ook